Wyniki naboru WPS 1 etat

Informacja o wyniku naboru

przeprowadzonego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej – 1 et
numer ogłoszenia: 28956 z dnia 15 czerwca 2018 roku
opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Status: nabór zakończony.

Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania wybranych kandydatów:
Anna Kuczora, Dziemionna