Pełnomocnicy Wojewody

Karty podstawowe

Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do spraw Równego Traktowania

Paweł Bednarski
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, pok. 40d
tel. 52 349-7538
fax 52 349-7517
e-mail: pbednarski@bydgoszcz.uw.gov.pl

Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Żaneta Curlej
ul. Moniuszki 15-21, 87-100 Toruń, pok. 18
tel. 56 611 5268
fax. 56-622-60-45
e-mail: zcurlej@bydgoszcz.uw.gov.pl

Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do spraw Jakości – CAF

Robert Hermanowski
ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, pok. 37
tel. 52 349-7320
fax 52 349-7322
e-mail: rhermanowski@bydgoszcz.uw.gov.pl

Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do spraw Osób Niepełnosprawnych i Rodziny

Aleksandra Poeplau
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, pok. 40b
tel. 52 349-7517
fax 52 349-7516
e-mail: apoeplau@bydgoszcz.uw.gov.pl

Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do spraw realizacji zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem cyfrowej łączności radiowej oraz systemów informatycznych na potrzeby systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego

Piotr Kowalow
ul. Konstytucji 3 Maja 40, 87-100 Toruń, pok. 12
tel. 56 658-49-92
fax 56 658-49-96
e-mail: pk_acura@interia.pl

Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do spraw Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Polityki Historycznej

Jarosław Jakubowski

ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, pok. 120
tel. 52 349-7302
fax 52 349-7460
e-mail: jjakubowski@bydgoszcz.uw.gov.pl

Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do spraw rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Anna Napiórkowska
ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, pok. 105
tel. 52 349-7652
fax 52 349-7460
e-mail: anapiorkowska@bydgoszcz.uw.gov.pl