Wykaz ośrodków szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców wykonujących przewóz drogowy

Karty podstawowe

Podstawa prawna: art. 39g ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z  2013 r. poz. 1414 z późn. zm.)