Ogłoszenia

np.: 22/07/2018
Ilość dokumentów: 1357
Obwieszczenie z 9 lutego 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 9 lutego 2018 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pani Eweliny Bagińskiej - Dworak, występującej z pełnomocnictwa Pana Jana Wiśniewskiego – Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim  dnia 9... czytaj dalej

Obwieszczenie z 8 lutego 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia   8   lutego 2018 r.

     
 Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.” w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1073 ze zm.),

zawiadamiam o zakończeniu postępowania

wszczętego na wniosek Pana Stanisława Słomińskiego, Nadleśniczego Nadleśnictwa Gniewkowo, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji... czytaj dalej

Obwieszczenie z 8 lutego 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  8  lutego 2018 r.
o wydaniu decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) dalej k.p.a., zawiadamiam, że dnia 7 lutego 2018 r., Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję Nr 2/2018 znak: ZWIR.V.7820.46.2017.MT, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla... czytaj dalej

Obwieszczenie z 8 lutego 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  8  lutego 2018 r.
o wydaniu decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) dalej k.p.a., zawiadamiam, że dnia 7 lutego 2018 r., Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję Nr 2/2018 znak: ZWIR.V.7820.46.2017.MT, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla... czytaj dalej

Obwieszczenie z 8 lutego 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 8 lutego 2018 r.

 
 Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Piotra Lewińskiego, przedstawiciela firmy „TECH-WOJ.” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, występującego z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu... czytaj dalej

Ogłoszenie Starosty Bydgoskiego z 7 lutego 2018 r.

Ogłoszenie Starosty Bydgoskiego

Obwieszczenie z 6 lutego 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 6 lutego 2018 r.  

 Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.” w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1073 ze zm.),

zawiadamiam o zakończeniu postępowania

wszczętego na wniosek Pana Marka Bałoniak – pełnomocnika Pana Jarosława Marciniaka – Komendanta 10 Wojskowego Szpitala z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu... czytaj dalej

Obwieszczenie z 6 lutego 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
 z dnia   6   lutego 2018 r.

Zgodnie z art. 11a z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm.) oraz art. 49 i art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) informuję, iż za pośrednictwem tutejszego organu zostało wniesione odwołanie od decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego wydanej w dniu 30 października 2017 r., znak: WIR.V.7821.3.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa odcinka ul. Przyrodniczej i łącznika pomiędzy ul.... czytaj dalej

Obwieszczenie z 6 lutego 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 06 lutego 2018 r.

 Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie, z pełnomocnictwa którego wystąpili: Pani Bożena Grądziel – Zastępca Dyrektora Biura Nieruchomości i Geodezji... czytaj dalej

Obwieszczenie z 6 lutego 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 6 lutego 2018 r.

  
 Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.” w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1073 ze zm.),

zawiadamiam o zakończeniu postępowania

wszczętego na wniosek Pana Enrique Alonso Ruiz – Członka Zarządu Kowalewo Wind Sp. z o.o., , w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach... czytaj dalej

Obwieszczenie z 6 lutego 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 6 lutego 2018 r.    

 Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.” w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1073 ze zm.),

zawiadamiam o zakończeniu postępowania

wszczętego na wniosek Pana Jacka Obidzińskiego, występującego z pełnomocnictwa Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział Zakład... czytaj dalej

Obwieszczenie z 5 lutego 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 5 lutego 2018  r.

 Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Kazimierza Kurkowskiego – działającego z pełnomocnictwa Pana Grzegorza Przekazińskiego Prezesa Zarządu OPEC SYSTEM Sp. z o.o. z... czytaj dalej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z 05.02.2018 r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia

Obwieszczenie z 1 lutego 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 01 lutego 2018 r.

     
 Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zwanej dalej „K.p.a.” w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1073 ze zm.),

zawiadamiam o zakończeniu postępowania

wszczętego na wniosek Pana Janusza Szynal, występującego z pełnomocnictwa Zarządu PGE Toruń S. A. z siedzibą w Toruniu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu... czytaj dalej

Ogłoszenie Prezydenta Bydgoszczy z 30 stycznia 2018 r. - ul. Lewińskiego

PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa. 

Obwieszczenie z 30 stycznia 2018 r.

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

  z dnia   30   stycznia 2018 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 § 2 (zdanie drugie) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), 

zawiadamiam  o wydanych postanowieniach przez:

-Starostę Inowrocławskiego z dnia 12 stycznia 2018 r. znak: AB.673.1.2018,

... czytaj dalej
Obwieszczenie z 30 stycznia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
  z dnia    30   stycznia 2018 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 § 2 (zdanie drugie) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Miejskiego Konserwatora Zabytków w Grudziądzu z dnia 19 stycznia 2018 r. znak: MKZ.4120.3.4.2017,

uzgadniających projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu... czytaj dalej

Ogłoszenie Starosty Bydgoskiego z 30 stycznia 2018 r.

Ogłoszenie STAROSTY BYDGOSKIEGO

Podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego (art. 32 ust. 1 ww. ustawy) nieruchomości gruntowej (art. 4 pkt 1 ww. ustawy), połozonej w m. Koronowo, gm. Koronowo stanowiącej własność Skarbu państwa.  

Ogłoszenie Prezydenta Bydgoszczy z 30 stycznia 2018 r. - ul. Jagiellońska

PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY 

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Obwieszczenie z 29 stycznia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
         z dnia 29 stycznia 2018 r.

 Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Piotra Młynarek – PPHU CALLAS Piotr Młynarek – pełnomocnika Gminy Mrocza, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji... czytaj dalej

Obwieszczenie z 29 stycznia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 29 stycznia 2018 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Daniela Drzycimskiego, dnia 29 stycznia 2018 r. Wojewoda Kujawsko –Pomorski wydał decyzję Nr 2/2018, znak: WIR.II.746.1.53.2017.AK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu... czytaj dalej

Strony