Ogłoszenia

np.: 22/07/2018
Ilość dokumentów: 1357
Ogłoszenie Prezydenta Bydgoszczy z 28 lutego 2018 r. - ul. Ołowiana

Ogłoszenie Prezydenta Bydgoszczy z 28 lutego 2018 r. - ul. Ołowiana

Obwieszczenie z 28 lutego 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia   28  lutego 2018 r.


 Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, działającego przez pełnomocnika p. Piotra Tumidajskiego – Przedstawiciela Pracowni Projektowej  ,,HYDROBETAM” Barbara Tumidajska z siedzibą w Krakowie, dnia 28 lutego 2018 r. Wojewoda... czytaj dalej

Zawiadomienie o zgromadzeniu i przemarszu w dniu 4 marca 2018 roku

Termin zgromadzenia: 4.03.2018 r. w godz. 14:00 – 15:00
Miejsce zgromadzenia: Barcin, przemarsz chodnikami od pomnika katyńskiego na cmentarz w Barcinie ulicami
-LWP
-Mogileńska
- 4-tego Stycznia
- Plac 1 Maja
- Żnińska

Celem zgromadzenia pn „Marsz Tropem Wilczym” jest oddanie hołdu Żołnierzom Niezłomnym.

Obwieszczenie z 28 lutego 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 28 lutego 2018 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Janusza Szynal – występującego z pełnomocnictwa  Zarządu PGE Toruń S.A. z siedzibą w Toruniu , dnia 28 lutego 2018 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 8/... czytaj dalej

Obwieszczenie z 27 lutego 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 27 lutego 2018 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Marka Bałoniak – pełnomocnika Komendanta 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Bydgoszczy... czytaj dalej

Obwieszczenie z 27 lutego 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  27  lutego 2018 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) dalej k.p.a., zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko-... czytaj dalej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z 27.02.2018 r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z 27.02.2018 r.

Obwieszczenie z dnia 26 lutego 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  26   lutego 2018 r.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.” w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.),


zawiadamiam o zakończeniu postępowania

wszczętego na wniosek Pana Artura Kamińskiego, działającego z pełnomocnictwa Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy, o wydanie decyzji o ustaleniu... czytaj dalej

Obwieszczenie z 26 lutego 2018 r.

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 26 lutego 2018 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 26 lutego 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia   26   lutego 2018 r.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.” w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.),

zawiadamiam o zakończeniu postępowania

wszczętego na wniosek Pana Artura Kamińskiego, działającego z pełnomocnictwa Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy, o wydanie decyzji o ustaleniu... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 26 lutego 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 26 lutego 2018 r.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.” w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.),

zawiadamiam o zakończeniu postępowania

wszczętego na wniosek Pana Artura Kamińskiego, działającego z pełnomocnictwa Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy, o wydanie decyzji o ustaleniu... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 26 lutego 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 26 lutego 2018 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 z późn. zm.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wydaniu w dniu 26 lutego 2018 r. na rzecz Polskich Sieci
Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziorna
decyzji Nr 23/2018 o pozwoleniu na budowę
obejmującej:

... czytaj dalej

Obwieszczenie z 26 stycznia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 26 lutego 2018  r.

 Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Daniela Drzycimskiego - Prezesa „DAN – TOR” Sp. z o. o z siedzibą w Iławie – działającego z pełnomocnictwa Gminy Nowa Wieś... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 23 lutego 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  23  lutego 2018 r.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.” w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1073 ze zm.),

zawiadamiam o zakończeniu postępowania

wszczętego na wniosek Pani Jadwigi Kaniewskiej, występującej z pełnomocnictwa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, w... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 23 lutego 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 23 lutego 2018 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie z 22 lutego 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  22  lutego 2018 r.

    
 Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.” w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1073 ze zm.),

zawiadamiam o zakończeniu postępowania

wszczętego na wniosek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w  Warszawie, z pełnomocnictwa którego wystąpili: Pani Bożena Grądziel – Zastępca Dyrektora... czytaj dalej

Obwieszczenie z 22 lutego 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 22 lutego 2018 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm.) zwanej dalej specustawa drogową oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zwanej dalej k.p.a.

zawiadamiam,

że dnia 22 lutego 2018 r. została... czytaj dalej

Obwieszczenie z 19 lutego 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 19 lutego 2018 r.


 Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pani Bożeny Grądziel Zastępcy Dyrektora Biura Nieruchomości i Geodezji Krajowej Centrali Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie i Pana Andrzeja Osipów Zastępcy Dyrektora Regionu... czytaj dalej

Obwieszczenie z 19 lutego 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 19 lutego 2018 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Enrique Alonzo Ruiz, Członka Zarządu Kowalewo Wind Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie  dnia 19 lutego 2018 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 5/2018, znak: WIR.II.746.1.57.2017.AK o... czytaj dalej

Obwieszczenie z 19 lutego 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia   19   lutego 2018 r.


 Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Artura Kamińskiego, Kierownika Infrastruktury 13 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Grudziądzu, dnia 19 lutego 2018 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 6/2018, znak: WIR.II... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 14 lutego 2018 roku


OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 14 lutego 2018 r.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.” w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1073 ze zm.),

zawiadamiam o zakończeniu postępowania

wszczętego na wniosek Pana Dawida Kołakowskiego występującego z pełnomocnictwa Miasta i Gminy Skępe, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 14 lutego 2018 roku

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 14 lutego 2018 r.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.” w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1073 ze zm.),

zawiadamiam o zakończeniu postępowania

wszczętego na wniosek Pana Sławomira Sobczaka Prezesa Zarządu Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią , w sprawie wydania... czytaj dalej

Prezydent Miasta Włocławek wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej - zarządzenie nr 36/2018

Zarządzenie nr 36/2018
Prezydent Miasta Włocławek
jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej
z dnia 13 lutego 2018 r.

W sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego jeden lokal mieszkalny stanowiący własność Skarbu Państwa przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najewmcy

Strony