Ogłoszenia

np.: 25/09/2018
Ilość dokumentów: 1435
Obwieszczenie z dnia 26 czerwca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 26 czerwca 2015 r.

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687, ze zm.) zawiadamiam, że dnia 26 czerwca 2015 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski wydał decyzję kończącą postępowanie w przedmiocie wznowienia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 października 2011 r. znak WI.II.ZRID.7049-1/11  utrzymującą w mocy decyzję Starosty Toruńskiego z dnia 6 grudnia 2010 r. nr AB.7351-6-117/10 (nr rej.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 24 czerwca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 24 czerwca 2015 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) - zwanej dalej „k.p.a.”, w związku z: art. 11c, 11d ust. 5 i 11i ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.) - zwanej dalej „ustawą” oraz art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 23 czerwca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 23 czerwca 2015 r.
o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji
w zakresie budowli przeciwpowodziowej

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 143, poz. 963 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

zawiadamiam

o wydaniu przez Wojewodę Kujawsko-... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 23 czerwca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 23 czerwca 2015 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

zawiadamiam

o wydaniu, na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego reprezentowanego przez Mirosława... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 22 czerwca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 22 czerwca 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Kujawsko–Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr ZAR.18.2019 z dnia 19 maja 2015 r., znak: WUOZ.T.ZAR.5151.9.2015.WS; Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu z dnia 19 maja 2015 r., znak: ZDM-I-E.6730.3.28.2015;

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 19 czerwca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 19 czerwca 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199),

zawiadamia się,

że na wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, reprezentowanego przez Panią Małgorzatę Ćwiklińską, dnia 19 czerwca 2015 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 76/2015, znak: WIR.II.746.1.56.2015.EG o... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 19 czerwca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 19 czerwca 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Andrzeja Jędrzejczaka - Dyrektora Rejonu Dystrybucji Nakło w Oddziale Dystrybucji Bydgoszcz, pełnomocnika ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, dnia 19 czerwca 2015 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 19 czerwca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 19 czerwca 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Andrzeja Jędrzejczaka - Dyrektora Rejonu Dystrybucji Nakło w Oddziale Dystrybucji Bydgoszcz, pełnomocnika ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, dnia 19 czerwca 2015 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 19 czerwca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 19 czerwca 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199),

zawiadamia się,

że na wniosek Pani Magdaleny Piszczek, pełnomocnika PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dnia 19 czerwca 2015 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 75/2015, znak: WIR.II.746.1.62.2015.EG o ustaleniu... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 19 czerwca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 19 czerwca 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Krzysztofa Bilskiego - pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dnia 19 czerwca 2015 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 74/2015, znak: WIR.II.746.1.63.2015.EG o... czytaj dalej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w roku 2015

Ogłoszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na ten cel w roku 2015.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz.1118, z późn. zm.),

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie  realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 18 czerwca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 18 czerwca 2015 r.

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687, ze zm.) zawiadamiam, że Wojewoda Kujawsko–Pomorski zakończył postępowanie w przedmiocie odwołania wniesionego przez Panią Wandę Bachorską od decyzji Starosty Bydgoskiego z dnia 10 lutego 2015 r. znak WN.673.25.2014 zatwierdzającej projekt budowlany, podział nieruchomości i zezwalającej Zarządowi Powiatu Bydgoskiego na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obiektu inżynierskiego – mostu, wraz z... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 17 czerwca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 17 czerwca 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy z dnia 8 czerwca 2015 r., znak: GDDKiA-O/BY-Z3-ap-4351-259/15; Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego nr 69/TZ/2015 z dnia 12 czerwca 2015 r., znak: ZKPPT.7637.187.2015; Starostę Bydgoskiego z dnia 3 czerwca kwietnia 2015 r., znak: WB.673.58.2015,... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 17 czerwca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 17 czerwca 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, reprezentowanej przez Pana Marka Połeć (pełnomocnictwo z dnia 23 lutego 2015 r., Nr 230/B/20485/2015), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 17 czerwca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 17 czerwca 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanym postanowieniu przez:

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy z dnia 8 czerwca 2015 r., znak: GDDKiA-O/BY-Z3-ap-4351-258/15;

uzgadniającym projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji polegającej na budowie instalacji... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 15 czerwca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 15 czerwca 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Białych Błotach, reprezentowanego przez Pana Leszka Bożek (pełnomocnictwo z dnia 13 marca 2015 r., znak: 2015/03/00512), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 15 czerwca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 15 czerwca 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Panią Alicję Studzińską (pełnomocnictwo z dnia 24 listopada 2014 r. Nr IRORg-028-421/14), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla... czytaj dalej

Konsultacje społeczne: Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023

Informacja o konsultacjach społecznych Prognozy oddziaływania na
środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023

Informuję, że w dniu 3 czerwca 2015 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju rozpoczął konsultacje społeczne Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Konsultacje potrwają do dnia 26 czerwca 2015 r.

Celem konsultacji społecznych jest sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, która posłuży do przedstawienia rozwiązań, które mają na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań Programu.

... czytaj dalej

Wyniki oceny wniosków na wykonanie operatów szacunkowych w latach 2015-2016

Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłasza wyniki oceny wniosków składanych w ramach naboru ofert (Zaproszenie z dnia 5 maja 2015 r.) na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości położonych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w postepowaniach prowadzonych przez Wydział Infrastruktury i Rozwoju Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w latach 2015-2016

Obwieszczenie z dnia 3 czerwca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 3 czerwca 2015 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

zawiadamiam

o wydaniu, na wniosek Prezydenta Miasta Torunia reprezentowanego przez Stefana Kalinowskiego p.o.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 3 czerwca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 3 czerwca 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Pana Adama Bańczyk (pełnomocnictwo z dnia 1 grudnia 2014 r. Nr IRWWa-028-507/14), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji dla... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 1 czerwca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 1 czerwca 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199),

zawiadamia się,

że na wniosek Pani Alicji Studzińskiej, pełnomocnika PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dnia 1 czerwca 2015 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 71/2015, znak: WIR.II.746.1.55.2015.EG o ustaleniu... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 1 czerwca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 1 czerwca 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Kujawsko–Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr ZN/158/2015 z dnia 27 maja 2015 r., znak: WUOZ.T.WZN.5151.4.5.2015.MK; Zarząd Dróg Wojewódzkich z dnia 20 maja 2015 r., znak: ZDW.T1e.509.7.2015;

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 1 czerwca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 1 czerwca 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199),

zawiadamia się,

że na wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, reprezentowanego przez Pana Leszka Bożek, dnia 1 czerwca 2015 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 70/2015, znak: WIR.II.746.1.65.2015.EG o ustaleniu... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 1 czerwca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 1 czerwca 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199),

zawiadamia się,

że na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, reprezentowanego przez Panią Joannę Domańską, dnia 29 maja 2015 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 69/2015, znak: WIR.II.746.1.45.2015.EG o... czytaj dalej

Strony