Ogłoszenia

np.: 19/10/2018
Ilość dokumentów: 1468
Obwieszczenie z dnia 19 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 19 października 2018 r.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 404 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 19 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 19 października 2018 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),

zawiadamia się,

że dnia 19 października 2018 r. Wojewoda... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 15 października 2018 r

OBWIESZCZENIE

z dnia 15 października 2018 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 Na podstawie art. 11f ust. 3, w związku z art. 11c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 ze zm.) - zwanej dalej ustawą, oraz art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.),


zawiadamiamże dnia 15 października 2018 r. została wydana decyzja o zmianie ostatecznej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 6/2017 z... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 12 października 2018 r

 OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  12  października 2018 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),


zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego


na wniosek pełnomocnika spółki Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu,  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach... czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE/OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 12 października 2018 r., pod nazwą „Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia: „Przegląd i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych”.

ZAPYTANIE OFERTOWE/OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  z dnia  12 października 2018 r., pod nazwą  „Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia: „Przegląd i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych”.

Informuję, iż Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia z uwagi na rezygnację wykonania dodatkowych czynności (wymienionych w załączniku nr 3), w związku z czym w miejsce załącznika nr 3 wprowadza się załącznik nr 3 po zmianach.
Wykonawca składając ofertę na „Przegląd i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy” przedkłada wypełnione załączniki nr 1, załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3 po zmianach.

Obwieszczenie z dnia 12 października 2018 r

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 12 października 2018 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejNa podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474)
oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Prezydenta Miasta Włocławek, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 12 października 2018 r


OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  12  października 2018 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),


zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnegona wniosek pełnomocnika spółki Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu,  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na... czytaj dalej

Nabór wniosków na realizację w 2019 r. zadań w ramach rządowego „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”.

Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020


Nabór wniosków na realizację w 2019 r.  zadań w ramach rządowego „Programu  integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”.

 


Do 31 października 2018 r.  można składać do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wnioski na realizację w 2019 r. zadań w ramach  „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”. Program integracji realizowany jest w dziedzinach: edukacja, mieszkalnictwo, zdrowie, praca oraz  dziedzina komplementarna edukacja kulturalna.                 Zgodnie z „Informacją na temat zasad... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 5 października 2018 r


 OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  4  października 2018 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),


zawiadamia się,


że dnia 4 października 2018 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał, dla Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, decyzję Nr 44/2018, znak: WIR.II.746.1.21.2018.EP, o... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 4 października 2018 r


           
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
    z dnia  4  października 2018 r.    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),


zawiadamia się,


że dnia 4 października 2018 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał, dla Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, decyzję Nr 44/2018, znak: WIR.II... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 2 października 2018 r

 

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 2 października 2018 r.
    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego


na wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, w sprawie zmiany decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr 10/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r., znak: WIR.II.746.1.94.2015.AK o ustaleniu... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 2 października 2018 r

 OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  2  października 2018 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego


na wniosek Pana Przemysława Skarbińskiego występującego z upoważnienia Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 2 października 2018 r

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  2  października 2018 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego


na wniosek Pana Adama Kuziemskiego - pełnomocnika spółki ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Oddział Dystrybucji Bydgoszcz,  w sprawie ustalenia... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 28 września 2018 r

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 28 września 2018 r.

Na podstawie art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),


Wojewoda Kujawsko-Pomorski


zawiadamia o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej wydaniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w dniu 23 czerwca 2015 r. decyzji nr 2/ZRID/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910” do... czytaj dalej

„Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia: „Dostawa i montaż krzeseł oraz siedzisk na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy”

ZAPYTANIE OFERTOWE/OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
z dnia  01 października 2018 r.
„Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia: „Dostawa i montaż krzeseł oraz siedzisk na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy”, realizowane w ramach projektu pt. „Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich”, wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Strony