Ogłoszenia

np.: 19/08/2018
Ilość dokumentów: 1400
Obwieszczenie z 12 marca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 12 marca 2018 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm.) zwanej dalej specustawa drogową oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zwanej dalej k.p.a.

zawiadamiam,

że dnia 12 marca 2018 r. została wydana decyzja nr... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 12 marca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 12 marca 2018  r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pani Nataszy Psica – działającej z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, w sprawie wydania decyzji o... czytaj dalej

Obwieszczenie z 9 marca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 9 marca 2018 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pani Anny Trzebińskiej – pełnomocnika Polskich Kolei Państwowych S.A. z siedzibą w Warszawie, dnia 8 marca 2018 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 13/2018, znak: WIR.II.746.1.68.2017.AK o... czytaj dalej

Obwieszczenie z 9 marca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 9 marca 2018 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),

zawiadamia się,

że dnia 9 marca 2018 r. Wojewoda Kujawsko-... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 9 marca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 9 marca 2018 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Sławomira Sobczaka – Prezesa Zarządu Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią , dnia 9 marca 2018 r. Wojewoda Kujawsko–... czytaj dalej

Obwieszczenie z 6 marca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia   06  marca 2018 r.


 Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Stanisława Słomińskiego, Nadleśniczego Nadleśnictwa Gniewkowo, dnia 6 marca 2018 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 12/2018, znak: WIR.II.746.1.... czytaj dalej

Ogłoszenie Prezydenta Bydgoszczy z 2 marca 2018 r. - ul. Modrzewiowa

Ogłoszenie Prezydenta Bydgoszczy z 2 marca 2018 r. - ul. Modrzewiowa

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

 OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 02 marca 2018 r.

Na podstawie art. 11f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496), dalej: specustawa drogowa oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm. dalej: kpa) 

zawiadamiam

o wydaniu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WIR.V.7821.21.2017, z dnia 2 marca 2018 r., utrzymującej w mocy decyzję Starosty Bydgoskiego, znak: WN.673.32.2017, z dnia 13... czytaj dalej

Ogłoszenie Prezydenta Bydgoszczy z 2 marca 2018 r. - ul. Wojska Polskiego

Ogłoszenie Prezydenta Bydgoszczy z 2 marca 2018 r. - ul. Wojska Polskiego

Ogłoszenie Prezydenta Bydgoszczy z 2 marca 2018 r. - ul. Toruńska

Ogłoszenie Prezydenta Bydgoszczy z 2 marca 2018 r. - ul. Toruńska

Obwieszczenie z 28 lutego 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  28   lutego 2018 r.


 Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Mariusza Mirek, działającego z pełnomocnictwa Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy,     ... czytaj dalej

Obwieszczenie z 28 lutego 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 28 lutego 2018 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Jacka Obidzińskiego, działającego z pełnomocnictwa Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, dnia 28... czytaj dalej

Ogłoszenie Prezydenta Bydgoszczy z 28 lutego 2018 r. - ul. Ołowiana

Ogłoszenie Prezydenta Bydgoszczy z 28 lutego 2018 r. - ul. Ołowiana

Obwieszczenie z 28 lutego 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia   28  lutego 2018 r.


 Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, działającego przez pełnomocnika p. Piotra Tumidajskiego – Przedstawiciela Pracowni Projektowej  ,,HYDROBETAM” Barbara Tumidajska z siedzibą w Krakowie, dnia 28 lutego 2018 r. Wojewoda... czytaj dalej

Zawiadomienie o zgromadzeniu i przemarszu w dniu 4 marca 2018 roku

Termin zgromadzenia: 4.03.2018 r. w godz. 14:00 – 15:00
Miejsce zgromadzenia: Barcin, przemarsz chodnikami od pomnika katyńskiego na cmentarz w Barcinie ulicami
-LWP
-Mogileńska
- 4-tego Stycznia
- Plac 1 Maja
- Żnińska

Celem zgromadzenia pn „Marsz Tropem Wilczym” jest oddanie hołdu Żołnierzom Niezłomnym.

Obwieszczenie z 28 lutego 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 28 lutego 2018 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Janusza Szynal – występującego z pełnomocnictwa  Zarządu PGE Toruń S.A. z siedzibą w Toruniu , dnia 28 lutego 2018 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 8/... czytaj dalej

Obwieszczenie z 27 lutego 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 27 lutego 2018 r.

 Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 j.t.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin... czytaj dalej

Obwieszczenie z 27 lutego 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 27 lutego 2018 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Marka Bałoniak – pełnomocnika Komendanta 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Bydgoszczy... czytaj dalej

Obwieszczenie z 27 lutego 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  27  lutego 2018 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) dalej k.p.a., zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko-... czytaj dalej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z 27.02.2018 r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z 27.02.2018 r.

Strony