Ogłoszenia

np.: 29/06/2017
Ilość dokumentów: 847
Obwieszczenie z dnia 30 listopada 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

zawiadamiam,

że w ramach postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek z dnia 11 sierpnia 2016 r. uzupełniony i zmieniony dnia 29... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 28 listopada 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23. ze zm.)

zawiadamiam

o wydaniu decyzji nr 7/2016, znak: WIR.V.7820.53.2016.KS, w sprawie zezwolenia na realizację... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 28 listopada 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 28 listopada 2016 r.

Zgodnie z art. 11f ust. 3, 4, 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23. ze zm.)

zawiadamiam

o wydaniu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WIR.V.7821.16.2016 z dnia 25 listopada 2016 r., utrzymującej w mocy decyzję Starosty Brodnickiego Nr 1.2015 z dnia 17 sierpnia... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 24 listopada 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 24 listopada 2016 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z. późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 21 listopada 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 21 listopada 2016 r.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2016 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 966 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23. ze zm.)

zawiadamiam

o wydaniu decyzji nr 1/BP/2016, znak: WIR.V.7830.2.2016.JB, w sprawie pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn.: „Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo – Otorowo od km 0+000 do km 5+600”, gmina:... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 21 listopada 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 21 listopada 2016 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm..) dalej k.p.a.,

zawiadamiam,... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 18 listopada 2016 r

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 18 listopada 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Gminy Osielsko, reprezentowanej przez Pana Zygmunta Biernackiego, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej” na działce oznaczonej nr ew. 2/11 obręb... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 17 listopada 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

zawiadamiam,

że w ramach postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek z dnia 03 października 2016 r., Generalnego Dyrektora Dróg... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 16 listopada 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 16 listopada 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o., reprezentowanej przez Pana Piotra Banek Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki z siedzibą w Toruniu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 16 listopada 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 16 listopada 2016 r.

Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 i art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23. ze zm.) informuję, iż za pośrednictwem tutejszego organu zostały wniesione odwołania od decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr 5/2016 wydanej w dniu 10 października 2016 r. znak: WIR.V.7820.38.2016.MT o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy miasta... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 15 listopada 2016 r

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 15 listopada 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Gminy Nowa Wieś Wielka, reprezentowanej przez Panią Janinę Buszkowską Dyrektora Zakładu Usług Technicznych „PROBUDIN” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 15 listopada 2016 r

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 15 listopada 2016 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Janusza Cisak – Kierownika Infrastruktury 11 WOG Bydgoszcz, występującego z pełnomocnictwa Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, dnia 15 listopada 2016 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski... czytaj dalej

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 j.t. ze zm.),

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 9 listopada 2016 r. wydał decyzję Nr 109/2016, znak: WIR.I.7840.2.87.2016.MS, dla inwestora: Circle K Polska Sp. z o.o., zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę pn.: „Budowa stacji paliw Circle K wraz z infrastrukturą... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 07 listopada 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 7 listopada 2016 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) dalej k.p.a., zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Zarządu... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 7 listopada 2016 r

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 7 listopada 2016 r.

w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

zawiadamiam,

że w ramach postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek z dnia 11 sierpnia 2016 r.,... czytaj dalej

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 j.t. ze zm.),

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 7 listopada 2016 r. wydał decyzję Nr 106/2016, znak: WIR.I.7840.2.74.2016.MS, dla inwestora: Gminy Mogilno, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę pn.: „Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w rurach ochronnych... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 03 listopada 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 3 listopada 2016 r.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1250 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) zawiadamiam, że 3 listopada 2016 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie odwołania Pana Arkadiusza Żbikowskiego reprezentowanego przez radcę prawnego Panią Annę Zdziubany od decyzji Starosty Toruńskiego nr ABA.6740.8.26.2016.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 3 listopada 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 3 listopada 2016 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), zawiadamiam o wszczęciu, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 02 listopada 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 2 listopada 2016 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pani Lidii Paczkowskiej - Prokurenta WINDENERG Sp. z o.o. PRU 4 Sp. K. z siedzibą w Bydgoszczy, dnia 28 października 2016 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 38/2016, znak: WIR.II.746.1.41.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 02 listopada 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 2 listopada 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Jarosława Marciniaka – Komendanta 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Pokliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy, dla inwestycji polegającej na budowie fundamentów pod urządzenia wentylacyjne oraz wyburzenie... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 02 listopada 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 2 listopada 2016 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamia się,

na wniosek Pana Artura Kamińskiego- Kierownika Infrastruktury 13 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Grudziądzu, występującego z upoważnienia Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz dnia 28 października 2016 r.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 28 października 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 28 października 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy z dnia 18 października 2016 r., znak: BKZ.4120.8.2.58.2016.IJ;
- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 35/TZ/2016 z dnia 30 września 2016r., znak: ZKPPT.7637.271.2016;
- Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 5... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 28 października 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 28 października 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pani Haliny Chamera – właściciela Biura Projektowo – Technicznego COWENT z siedzibą w Bydgoszczy, występującej z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz (upoważnienie Nr 559/A/2016 z dnia 28 września 2016 r.), w sprawie... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 27 października 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 27 października 2016 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U., poz. 1265 ze zm.),

zawiadamia się,

że dnia 26 października 2016 r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski wydał dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna decyzję Nr 1/2016, znak: WIR.II.747.1.2016.EG o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Bydgoszcz Zachód –... czytaj dalej

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 j.t. ze zm.)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku Gminy Lniano, decyzją Nr 100/2016 z dnia 27 października 2016 r. został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę  pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz przebudowa istniejących studni głębinowych, na działce... czytaj dalej

Strony