Ogłoszenia

np.: 24/03/2017
Ilość dokumentów: 737
Obwieszczenie z dnia 13 maja 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 13 maja 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Radosława Goliat, występującego z pełnomocnictwa firmy Emaru Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie elektoroenergetycznych linii kablowych... czytaj dalej

Nagrody specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Wzorem lat ubiegłych w Dniu Pracownika Socjalnego w 2016 r. zostaną przyznane nagrody specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

Zasady przyznawania tych nagród określają przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz.U. z 2005 r., Nr 74, poz. 658).

Nagrody Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej przyznawane są w kategorii indywidualnej dla pracowników socjalnych oraz w kategorii zespołowej dla... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 9 maja 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 9 maja 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Kujawsko–Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr ZN/167/2016 z dnia 2 maja 2016 r., znak: WUOZ.T.WZN.5151.2.5.2016.AD; Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 1 kwietnia 2016 r., znak: WST.612.1.88.2016.SR; Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 1 kwietnia 2016 r., znak: GM-OŚ.720.22.2016.ŁR;... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 9 maja 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 9 maja 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Przemysława Proczek, występującego z pełnomocnictwa ENERGA- OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 6 maja 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 6 maja 2016 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Ryszarda Łopusiewicza – właściciela Przedsiębiorstwa Projektowo-Usługowego „ABRYS” Ryszard Łopusiewicz z siedzibą w Rudzie Śląskiej, występującego z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 4 maja 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 4 maja 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z dnia 15 kwietnia 2016 r., znak: UI-4004/447a/14; Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego Nr 18/TZ/2016 z dnia 14 kwietnia 2016r., znak: ZKPPT.7637.92.2016; Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 15 kwietnia 2016 r., znak: WAB.I.6724.3.32. 2016.MO; Prezesa Urzędu... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 4 maja 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 4 maja 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Wójta Gminy Raciążek, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie drogi przebiegającej przez tereny zamknięte Polskich Kolei Państwowych na działce nr ew. 43 obręb Turzynek, gmina... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 29 kwietnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamia się

że na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą Gdańsku Oddział w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Rafała Drygalskiego (pełnomocnictwo z dnia 2 lutego 2016 r.)  dnia 29 kwietnia 2016 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski... czytaj dalej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w roku 2016

Ogłoszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na ten cel w roku 2016.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, z późn. zm.),

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie  realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 27 kwietnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 19 kwietnia 2016 r., znak: WST.612.1.99.2016.SR; Wójta Gminy Dragacz z dnia 12 kwietnia 2016 r., znak: D.M.7021.44.2016; Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego Nr 17/TZ/2016 z dnia 14 kwietnia 2016r., znak: ZKPPT.7637.93.2016; Starostę Świeckiego z dnia 20... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 27 kwietnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

że na wniosek Pana Sławomira Matuszak – Pracownia Projektowo–Inwestycyjna INŻYNIERIA SANIRATNA z siedzibą w Chełmnie, występującego z pełnomocnictwa Wójta Gminy Osielsko (znak: IiZP.7013.10.2013.DW z dnia 2 października 2013 r.), w sprawie ustalenia lokalizacji... czytaj dalej

Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w Ciechocinku

data rozpoczęcia zgromadzenia: 1.05.2016 r.
godzina rozpoczęcia: 11:00
miejsce zgromadzenia: Plac Gdański w Ciechocinku
przewidywana liczba uczestników: 20 osób
cel zgromadzenia: punkt informacyjny

Obwieszczenie z dnia 25 kwietnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 25 kwietnia 2016 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamia się

że na wniosek Pani Bożeny Dzidkowskiej – właściciela firmy B & W Usługi Ogólnobudowlane z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, działającej z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz (Nr 272/A/2015 z... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 22 kwietnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031, ze zm.) zawiadamiam, że Wojewoda Kujawsko – Pomorski zakończył postępowanie w przedmiocie odwołań wniesionych przez: Panią Ewę Domańską, Panią Bożenę Giedych i Pana Juliana Giedych oraz Panią Dorotę Aleksandrę Lange od decyzji Nr AB.6741.1.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanej przez Starostę Rypińskiego dnia 29 stycznia 2016 r. w przedmiocie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 21 kwietnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek ENEA – Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Oddział Dystrybucji Bydgoszcz, reprezentowanej przez Pana Andrzeja Łukowskiego (pełnomocnictwo z dnia 7 stycznia 2016 r., nr 6/B/25644/2016), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 20 kwietnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
o wydaniu postanowienia odmawiającego sprostowania
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 966 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),

zawiadamiam

o wydaniu przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, w... czytaj dalej

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 j.t.),

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 kwietnia 2016 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję Nr 13/Tz-K/2016, znak: WIR.I.7840.6.5.2016.ZB/MS, dla inwestora: Elektrownia CCGT Grudziądz Sp. z o.o., ul. Wybickiego 36/1, 86-300 Grudziądz, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 15 kwietnia 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Włodzimierza Snela – Zastępcy Prezesa Zarządu Biura Projektowo - Usługowego ECB Sieci Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, występującego z pełnomocnictwa Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (pełnomocnictwo z dnia 30... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 13 kwietnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 13 kwietnia 2016 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamia się

na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Gdańsku, Zakład w Bydgoszczy, reprezentowanej przez Pana Marcina Bartnika (pełnomocnictwo z dnia 11 marca 2015 r., znak: ZB/ZRP6/MSZ... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 12 kwietnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 12 kwietnia 2016 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o  szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2031), oraz art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23.)

zawiadamiam,

że dnia 12 kwietnia 2016 r. została wydana decyzja nr 1/2016 (znak WIR.V.7820... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 11 kwietnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 11 kwietnia 2016 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Krzysztofa Bugaj – przedstawiciela firmy ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Jacewie, gm. Inowrocław, występującego z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 11 kwietnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 11 kwietnia 2016 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Krzysztofa Bugaj – przedstawiciela firmy ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Jacewie, gm. Inowrocław, występującego z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 11 kwietnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 11 kwietnia 2016 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamia się

że na wniosek Pana Wojciecha Osak – występującego z upoważnienia (Nr 240/A/2015 z dnia 10 listopada 2015 r.) Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz dnia 11 kwietnia 2016 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 11 kwietnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 11 kwietnia 2016 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamia się

że na wniosek Pana Wojciecha Osak – występującego z upoważnienia (Nr 243/A/2015 z dnia 10 listopada 2015 r.) Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury  Bydgoszcz  dnia 11 kwietnia 2016 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał... czytaj dalej

Strony