Ogłoszenia

np.: 01/06/2017
Ilość dokumentów: 788
Obwieszczenie z dnia 13 października 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 13 października 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 28 września 2016 r., znak: WST.612.1.307.2016.SR;
- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 36/TZ/2016 z dnia 30 września 2016  r., znak: ZKPPT.7637.278.2016;
- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejon... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 12 października 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 12 października 2016 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Leszka Kostrzewskiego oraz Pana Jerzego Wilamowskiego, występujących z pełnomocnictwa PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie, dnia 12 października 2016 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 12 października 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 12 października 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Wójta Gminy Pruszcz z dnia 30 września 2016 r., znak: BUD.BIiB.6733.1.12.2016;
- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 34/TZ/2016 z dnia 27 września 2016r., znak: ZKPPT.7637.270.2016;
- Starostę Świeckiego z dnia 6 października 2016 r., znak: AB.673.P.1962.2016;... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 11 października 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 11 października 2016 r.
w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

zawiadamiam,

że w ramach postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek z dnia 12 sierpnia 2016 r., Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez Dyrektora... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 11 października 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 11 października 2016 r.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23. ze zm.)

zawiadamiam

o wydaniu decyzji nr 5/2016, znak: WIR.V.7820.38.2016.MT, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 10 października 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 10 października 2016 r.
w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

zawiadamiam,

że w ramach postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek z dnia 11 sierpnia 2016 r., Generalnego Dyrektora Dróg... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 7 października 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 7 października  2016 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2015r., poz. 966 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23.) dalej k.p.a.,

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Zarządu... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 7 października 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 7 października 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 33/TZ/2016 z dnia 27 września 2016r., znak: ZKPPT.7637.269.2016;
- Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 4 października 2016 r., znak: WAB.I.6724.3.207. 2016.MO;

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 29 września 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 29 września 2016 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamia się,

na wniosek firmy SIME Polska Sp. z o.o., reprezentowanej przez Pana Krzysztofa Bobryka dnia 29 września 2016 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję Nr 35/2016, znak: WIR.II.746.1.35.2016.AK o ustaleniu... czytaj dalej

Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w Inowrocławiu

data rozpoczęcia zgromadzenia: 3.10.2016 r.
godzina rozpoczęcia: 16:30
miejsce rozpoczęcia: płyta rynku głównego w Inowrocławiu
przewidywany czas trwania: około 3 godziny
przewidywana liczba uczestników: około 30 osób
cel zgromadzenia: Czarny poniedziałek dotyczy protestu w sprawie przepisów antyaborcyjnych

Obwieszczenie z dnia 27 września 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 27 września 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Kujawsko–Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr ZAR/406/2016 z dnia 7 września 2016 r., znak: WU OZ.DB.ZAR.5151.12.4.16.TZ.; Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie z dnia 20 września 2016 r., znak: ZDW.RDW.6.12.509.68.16; Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego Nr 32/TZ/... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 23 września 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 23 września 2016 r.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1250 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) zawiadamiam, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski zakończył postępowanie w przedmiocie odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25 lipca 2016 r., znak sprawy: WAiB.6740.15.4.6.2016.KJ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy Stawki... czytaj dalej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Regionalny w Toruniu zaprasza na Spotkanie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Oddział Regionalny w Toruniu oraz właściwy miejscowo Kierownik Biura Powiatowego

serdecznie zaprasza

na Spotkanie informacyjne dotyczące realizacji kontroli na miejscu metodą FOTO u rolników ubiegających się o przyznanie płatności obszarowych.

Podczas spotkania przedstawiona zostanie specyfika kontroli kwalifikowalności powierzchni prowadzonej metodą FOTO na obszarach wymienionych gmin. Omówione zostaną zasady i etapy realizacji tego typu kontroli, przewidywane ramy czasowe obsługi całego procesu oraz wpływ wyników kontroli na... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 20 września 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 20 września 2016 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm..) dalej k.p.a.,

zawiadamiam

o... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 19 września 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 19 września 2016 r.

o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.) oraz art. . 49 i art.105 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.),

zawiadamiam

o... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 19 września 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 19 września 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 31/TZ/2016 z dnia 31 sierpnia 2016  r., znak: ZKPPT.7637.247.2016;
- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku z dnia 1 września 2016  r., znak: ZDW.RDW5.12f.509.397.2016,

dla inwestycji pn.: „... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 12 września 2016 r.

WIR.II.747.1.2016.EG
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 12 września 2016r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U., poz. 1265 ze zm.) oraz pkt 20 załącznika do ww. ustawy,

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,

na wniosek Pana Waldemara Więckowskiego (pismo z dnia 26 sierpnia 2016 r., L.Dz. WT3/WAW/PL/12060/5227/2016r., wpływ do tut. Urzędu: 29 sierpnia 2016 r., uzupełnionego pismem z dnia 6 września 2016 r., L.Dz. WT3/WAW/PL/12060/... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 12 września 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 12 września 2016 r.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23. ze zm.)

zawiadamiam

o wydaniu decyzji nr 4/2016, znak: WIR.V.7820.27.2016.AW, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa II etapu ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od Wojska... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 12 września 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 12 września 2016 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) dalej k.p.a., zawiadamiam o wszczęciu, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 6 września 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 6 września 2016 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) dalej k.p.a., zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Zarządu... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 1 września 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 1 września 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Leszka Kostrzewskiego oraz Pana Jerzego Wilamowskiego, występujących z pełnomocnictwa PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie (pełnomocnictwa z dnia 31 marca 2016 r., Nr E22-007/3-30-2/16 oraz 4 maja 2016 r., Nr E3-007/3-47/16), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 1 września 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 1 września 2016 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Tomasza Kurzawskiego – Kierownika Zakładu Usług Komunalnych z siedzibą w Dobrczu, występującego z pełnomocnictwa Wójta Gminy Dobrcz, działającego zgodnie z zasadą reprezentacji Gminy Dobrcz, dnia 1 września 2016 r. Wojewoda... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 1 września 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 1 września 2016 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Michała Kosmalskiego – Dyrektora Rejonu Dystrybucji Świecie w Oddziale Dystrybucji Bydgoszcz, występującego z pełnomocnictwa Zarządu ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, dnia 1 września 2016 r. Wojewoda Kujawsko–... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 1 września 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 1 września 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Janusza Cisak – Kierownika Infrastruktury 11 WOG Bydgoszcz, występującego z upoważnienia Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz (upoważnienie Nr 497/A/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 r.), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 1 września 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 1 września 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pani Lidii Paczkowskiej Prokurenta WINDENERG Sp. z o.o. PRU 4 Sp. K. z siedzibą w Bydgoszczy, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN wraz ze światłowodami... czytaj dalej

Strony