Ogłoszenia

np.: 29/06/2017
Ilość dokumentów: 847
Obwieszczenie z dnia 11 stycznia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 11 stycznia 2017 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Gminy Nowa Wieś Wielka dnia 11 stycznia 2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję Nr 1/2017, znak: WIR.II.746.1.42.2016.AK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 11 stycznia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 11 stycznia 2017 r.

Na podstawie art. 64 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodek postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2016 r., poz. 23 j.t. ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1812 j.t.)

podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 5 stycznia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  5  stycznia 2017 r.
w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

zawiadamiam,

że w ramach postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek z dnia 12 sierpnia 2016 r. uzupełniony i zmieniony dnia 5... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 4 stycznia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 04 stycznia 2017 r.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 w związku z art. 11f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1250 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) zawiadamiam, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał postanowienie o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji z dnia 23 czerwca 2015 r.  nr 2/ZRID/2015 wydanej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego o... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 2 stycznia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 2 stycznia 2017 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pani Haliny Chamera – właściciela Biura Projektowo - Technicznego COWENT z siedzibą w Bydgoszczy, dnia 30 grudnia 2016 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 42/2016, znak: WIR.II.746.1.45.2016.EG o ustaleniu lokalizacji... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Starostę Bydgoskiego z dnia 9 grudnia 2016 r., znak: WB.673.116.2016;
- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 39/TZ/2016 z dnia 15 grudnia 2016  r., znak: ZKPPT.7637.374.2016,
   

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 29 grudnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2016 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z. późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Prezydenta Miasta Bydgoszczy reprezentowanego przez... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 28 grudnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Miejski Zarząd Dróg w Toruniu z dnia 15 grudnia 2016 r., znak:MZD.EU.6733.47.2016.OK;
- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 40/TZ/2016 z dnia 15 grudnia 2016  r., znak: ZKPPT.7637.376.2016, 

uzgadniających projekt decyzji... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 28 grudnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Starostę Bydgoskiego z dnia 12 grudnia 2016 r., znak: WB.673.119.2016;
- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 41/TZ/2016 z dnia 15 grudnia 2016  r., znak: ZKPPT.7637.377.2016;
- Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych z upoważnienia Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 28 grudnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

zawiadamiam,

że w ramach postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 28 grudnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 64 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodek postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2016 r., poz. 23  j.t. ze  zm.) oraz  art. 7  ust. 1 pkt 3  w  związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1812 j.t.)

podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 28 grudnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Przemysława Puchta, występującego z pełnomocnictwa ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (pełnomocnictwo z dnia 18 maja 2016 r.), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej... czytaj dalej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach programu MRPiPS „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, edycja 2017

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach programu MRPiPS „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, edycja 2017

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi ” i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo.

W 2017 roku na realizację Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi ” Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę  3 000 000 zł. Oferty konkursowe... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 20 grudnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2016 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Komendanta 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Bydgoszczy, dnia 19 grudnia 2016 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję Nr 41... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 20 grudnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812),

zawiadamia się,

że dnia 19 grudnia 2016 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał postanowienie (znak: WIR.II.747.3.2016.EG) o sprostowaniu oczywistej omyłki w rozstrzygnięciu decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr 3/2016 z dnia 30 listopada 2016 r., znak: WIR.II.747.3.2016.EG o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Bydgoszcz... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 19 grudnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Edwarda Łukaszewskiego – Wójta Gminy Brodnica, dla inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur PE 90 w rurze osłonowej w postaci dwóch skrzyżowań z torem kolejowym nr 208 Działdowo - Chojnice w... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 15 grudnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 64 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodek postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2016 r.,  poz. 23 j.t. ze zm.)  oraz  art. 7  ust. 1 pkt 3  w  związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1812 j.t.)

podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 09 grudnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia   9  grudnia 2016 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z. późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 08 grudnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 8 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Nr 33/2016 z dnia 28 listopada 2016 r.,    znak: Ul-4004/322c/14;
- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 38/TZ/2016 z dnia 25 listopada 2016  r., znak: ZKPPT.7637.344.2016;
- Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 07 grudnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 7 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr ZAR/506/2015 z dnia 21 listopada 2016 r., znak: WU OZ.DB.ZAR.5151.2.14.16.TZ.;
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 21 listopada 2016 r., znak: WST.612.1.365.2016.MG1;
- Marszałka Województwa... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 06 grudnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 6 grudnia 2016 r.
w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

zawiadamiam,

że w ramach postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek z dnia 12 sierpnia 2016 r. uzupełniony i zmieniony dnia 29... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 01 grudnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 1 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812),

zawiadamia się,

że dnia 30 listopada 2016 r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski wydał dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna decyzję Nr 2/2016, znak: WIR.II.747.2.2016.EG o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Bydgoszcz Zachód – Piła... czytaj dalej

Strony