Ogłoszenia

np.: 24/03/2017
Ilość dokumentów: 737
Obwieszczenie z dnia 8 lipca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 8 lipca 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 23 czerwca 2016 r., znak: WST.612.1.189.2016.KW; Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2016 r., znak: ZDW.RDW1.12.509.106.2016; Burmistrza  Żnina z dnia 21 czerwca 2016 r., znak: IGPI.6730.79.2016; Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 7 lipca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 7 lipca 2016 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamia się,

na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Przemysława Proczek  dnia 7 lipca 2016 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję Nr 22/2016, znak: WIR.II.746.24.2016.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 7 lipca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 7 lipca 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego Nr 24/TZ/2016 z dnia 22 czerwca 2016r., znak: ZKPPT.7637.179.2016; Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2016 r., znak: WAB.I.6724.3. 109.2016.KSz;

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 7 lipca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 7 lipca 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Tomasza Kurzawskiego – Kierownika Zakładu Usług Komunalnych z siedzibą w Dobrczu, występującego z pełnomocnictwa Wójta Gminy Dobrcz (pełnomocnictwo z dnia 14 kwietnia 2016 r.), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 7 lipca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 7 lipca 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Krzysztofa Ślebockiego, występującego z upoważnienia Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz (upoważnienie Nr 335/A/2015 z dnia 9 maja 2016 r.), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: „... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 7 lipca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 7 lipca 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 22 czerwca, znak: WST.612.1.186.2016.PS; Wójta Gminy Osielsko z dnia 27 czerwca 2016 r., znak: GZK.7230.WZ.198.2016.GC; Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego Nr 25/TZ/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r., znak: ZKPPT.7637.180.2016; Starostę Bydgoskiego z dnia 23... czytaj dalej
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 j.t.),

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 czerwca 2016 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję Nr 57/2016, znak: WIR.I.7840.1.3.2016.MS, dla inwestora: Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę pn.: „Remont kapitalny... czytaj dalej

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 j.t.),

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 1 lipca 2016 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję Nr 59/2016, znak: WIR.I.7840.1.4.2016.MS, dla inwestora: Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę pn.: „Remont kapitalny... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 6 lipca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 6 lipca 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Wójta Gminy Raciążek z dnia 17 czerwca 2016 r., znak: IT.670.1.2016; Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego Nr 22/TZ/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r., znak: ZKPPT.7637.167.2016; Starostę Aleksandrowskiego Nr 3/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.,

dla inwestycji polegającej na budowie drogi... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 4 lipca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 4 lipca 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2016 r., znak: WST.612.1.181.2016.KC; Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy z dnia 17 czerwca 2016 r., znak: TN.405-101/16/ML; Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego Nr 20/TZ/2016 z dnia 20 czerwca 2016r., znak: ZKPPT.7637.172.2016;

... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 4 lipca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 04 lipca  016 r.

Zgodnie z art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23.) dalej k.p.a.,

zawiadamiam

o wydaniu decyzji nr 2/2016, znak: WIR.V.7820.32.2015.MT, na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko–Pomorskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Mirosława Kielnika –  Dyrektora  Zarządu... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 4 lipca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 4 lipca 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 16 czerwca 2016 r., znak: WST.612.1.177.2016.SR; Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu z dnia 20 czerwca 2016 r., znak: PZD 439/135/2016; Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dąbrowa Nr 1/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r., znak: ZG.224.2.43.2016.AG;... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 4 lipca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 4 lipca 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 16 czerwca 2016 r., znak: WST.612.1.176.2016.DC; Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2016 r., znak: O.BY.Z-3.4351.346.AP.2016; Wójta Gminy Waganiec z dnia 24 czerwca 2016 r., znak: BD.6733.3.1.2016; Marszałka... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 30 czerwca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Wójta Gminy Chełmża z dnia 15 czerwca 2016 r., znak: PIR.6730.2.2016; Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego Nr 19/TZ/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r., znak: ZKPPT.7637.169.2016; Starostę Toruńskiego z dnia 23 czerwca 2016  r., znak: ABA.673.2.2016.LK,

dla inwestycji polegającej na budowie sieci... czytaj dalej

Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w Chełmży

data rozpoczęcia zgromadzenia: 24.06.2016 r.
godz. 15:00
miejsce: Rynek w mieście Chełmża
przewidywany czas trwania: około 3 godziny
przewidywana liczba uczestników: około 10 osób

zgromadzenie dotyczy obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej (zmiana przepisów dotyczących aborcji – zbiórka podpisów),
wyrażenie sprzeciwu wobec obecnego stanu prawnego.

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na ten cel w 2016 r.

 

Wysokość środków na dofinansowanie zadania  konkursowego „Wsparcie działalności punktów konsultacyjno – diagnostycznych prowadzących anonimowe i bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z poradnictwem przed i po teście” wynosiła 20.000 zł.

Na konkurs wpłynęła jedna oferta.

Na podstawie przyjętych w ogłoszeniu kryteriów oceny ofert, Komisja Konkursowa pozytywnie zaopiniowała ofertę złożoną przez:

L.p. Nazwa organizacji Adres Wnioskowana kwota dotacji Przyznana kwota dotacji 1. Stowarzyszenie Wolontariuszy "Razem" 87-100 Toruń
ul. Jęczmienna 14 20 000 zł 20 000 zł   Razem: 20 000 zł

 ... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 7 czerwca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 7 czerwca 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Grzegorza Rodziewicza, działającego z pełnomocnictwa Wójta Gminy Inowrocław, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków wraz z ich... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 6 czerwca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 6 czerwca 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Jarosława Sulikowskiego, występującego z pełnomocnictwa Pana Bogusława Wijatyk - Dyrektora Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego z siedzibą w Warszawie (pełnomocnictwo Nr 35/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r.), w sprawie ustalenia... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 2 czerwca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 2 czerwca 2016r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2031) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23.) dalej k.p.a., zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Generalnego... czytaj dalej

Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej w 2016 r.

Posiedzenie Komisji powołanej Zarządzeniem Nr 230/16 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 maja 2016 r. odbyło się w dniu 20 maja 2016 r. w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Wysokość środków na dofinansowanie projektów konkursowych nadesłanych do Wojewody Kujawsko–Pomorskiego wynosiła 623.000 zł.

Konkurs ofert wpisuje się w Program finansowego wspierania przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego programów w określonych obszarach pomocy społecznej, realizowanych w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 20 maja 2016 r.

OBWIESZCZENIE
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20 maja 2016 r.

Stosownie do postanowień art. 122 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz na podstawie ustawy budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. 2016, poz. 278) Wojewoda Kujawsko-Pomorski podaje do publicznej wiadomości wykaz jednostek, dla których w części 85/04 województwo kujawsko-pomorskie zaplanowano dotacje celowe wraz z kwotami tych dotacji, przyznanych poszczególnym jednostkom w 2016 roku.

Obwieszczenie z dnia 19 maja 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 19 maja 2016 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Artura Kamińskiego – Kierownika Infrastruktury 13. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Grudziądzu, występującego z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, dnia 19 maja 2016 r.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 18 maja 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 18 maja 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

zawiadamiam

o wydaniu postanowienia o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: „Modernizacja systemu ochrony technicznej Składu... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 18 maja 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 18 maja 2016 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23.) dalej k.p.a., zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Prezydenta Miasta Bydgoszczy ... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 16 maja 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  16 maja  2016 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23.) dalej k.p.a.,

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania... czytaj dalej

Strony