Ogłoszenia

np.: 18/12/2017
Ilość dokumentów: 1062
Obwieszczenie z dnia 25 sierpień 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  25 sierpnia 2017 r.


 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.) oraz poz. 18 załącznika do ww. ustawy i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1257, zwanej dalej „K.p.a.”),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,

na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 25 sierpień 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  25 sierpnia 2017 r.


 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.) oraz poz. 18 załącznika do ww. ustawy i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, zwanej dalej „K.p.a.”),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,

na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna,  działających przez... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 24 sierpnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 24 sierpnia 2017 r.

 
 Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1073) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Wojciecha Osaka właściciela Pracowni Inwestproj, działającego z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz w sprawie zmiany decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr 18/... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 24 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 24 sierpnia 2017 r.


 Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 j.t.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1812 z późn. zm.),

podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, reprezentowanych przez... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 23 sierpnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 23 sierpnia 2017 r.

 Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

-Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 27/TZ/2017 z dnia 3 sierpnia
  2017 r., znak: ZKPPT.7637.262.2017;
- Starostę Świeckiego z dnia 01 sierpnia 2017 r., znak: AB.673.Dr.1634.2017, 
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 03 sierpnia 2017 r.,... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 24 sierpnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 24 sierpnia 2017 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 w związku z art. 13 ust. 1 i 4  ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 z późn. zm.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wydaniu w dniu 24 sierpnia 2017 r. na rzecz
Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna
decyzji Nr 86/2017 o pozwoleniu na budowę

inwestycji... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 23 sierpnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 23 sierpnia 2017 r.

w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

zawiadamiam,

że w ramach postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek z dnia 12 sierpnia 2016 r. uzupełniony i zmieniony w dniach:  11 lipca 2017 r. i 11 sierpnia 2017 r.    Generalnego Dyrektora Dróg... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 24 sierpnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 24 sierpnia 2017 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.) oraz poz. 18 załącznika do ww. ustawy i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, zwanej dalej „K.p.a.”),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,

na wniosek Pana Przemysława Puchty (pismo  znak: O – IF/PP/25304/... czytaj dalej

obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia   24  sierpnia 2017 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j .Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1257)

zawiadamiam

o wydaniu decyzji nr 12/2017, znak WIR.V.7820.63.2016.JB, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Projekt i budowa drogi... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 24 sierpnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 24 sierpnia 2017 r.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23. ze zm.)

zawiadamiam

o wydaniu decyzji nr 13/2017, znak: WIR.V.7820.4.2017.MT, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 23 sierpnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE 

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

zawiadamia się,

że dnia 10 sierpnia 2017 r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski wydał dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna decyzję Nr 4/2017, znak: WIR.II.747.13.2017.AK o ustaleniu lokalizacji... czytaj dalej

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 23 sierpnia 2017 r. (ws. zbycia działki mieszczącej się przy ulicy Na Zapleczu 26a)

Prezydenta Miasta Torunia
WGN.6840.2.10.2016.KK
z dnia 23 sierpnia 2017r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu
Państwa, przeznaczonych do sprzedaży.
Na podstawie art. 35 ust.l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Torunia podaje do publicznej wiadomości:

Obwieszczenie z dnia 22 sierpnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 22 sierpnia 2017 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

zawiadamia się,

że na wniosek Pani Ewy Rucińskiej-... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 22 sierpnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 22 sierpnia 2017 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.) oraz poz. 18 załącznika do ww. ustawy i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, zwanej dalej „K.p.a.”),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,

na... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 17 sierpnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE 

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 17  sierpnia 2017 r.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.) oraz poz. 19 załącznika do ww. ustawy i art. 49 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1257, zwanej dalej „K.p.a.”),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,

na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 17 sierpnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE 

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 17  sierpnia 2017 r.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.) oraz poz. 19 załącznika do ww. ustawy i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1257, zwanej dalej „K.p.a.”),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,

... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 17 sierpnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 17 sierpnia 2017 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.) oraz poz. 19 załącznika do ww. ustawy i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, zwanej dalej „K.p.a.”),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,

na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 17 sierpnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 17 sierpnia 2017 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), 

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy z dnia 1 sierpnia 2017 r., znak: TN.405-129/17/ML;

-Wójt Gminy Osiek z dnia 14 lipca 2017 r., znak: GBK.6733.1.P.2017;

-Starosta Brodnicki z dnia 28 lipca 2017 r., znak: WB.6740.11.50.2017,

 

 

dla inwestycji... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 17 sierpnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE 

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 17 sierpnia 2017 r.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.) oraz poz. 19 załącznika do ww. ustawy i art. 49 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1257, zwanej dalej „K.p.a.”),

 

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,

na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 17 sierpnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 17 sierpnia 2017 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), 

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy z dnia 1 sierpnia 2017 r., znak: TN.405-129/17/ML;

-Wójt Gminy Osiek z dnia 14 lipca 2017 r., znak: GBK.6733.1.P.2017;

-Starosta Brodnicki z dnia 28 lipca 2017 r., znak: WB.6740.11.50.2017,

 

 

dla inwestycji... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 10 sierpnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 10 sierpnia 2017 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Macieja Lewandowskiego, działającego z... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 10 sierpnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 10 sierpnia 2017 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.) oraz poz. 18 załącznika do ww. ustawy i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, zwanej dalej „K.p.a.”),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,

na wniosek Pana Przemysława Puchty (pismo znak: O –IF/PP/21289/2017... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 9 sierpnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
 z dnia 9 sierpnia 2017 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Marka Patela, działającego z... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 8 sierpnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 8 sierpnia 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Miejskiego Konserwatora Zabytków z dnia 4 lipca 2017 r., znak: BKZ.4120.8.2.58.2017.EMZ;
- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 24/TZ/2017, znak: ZKPPT.7637.217.2017;
- Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2017 r., znak: WAB.I.6724.3.236.2017.KSz,


w... czytaj dalej

Strony