Ogłoszenia

np.: 19/10/2018
Ilość dokumentów: 1467
Obwieszczenie z dnia 19 czerwca 2018 r

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 19 czerwca 2018 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),


zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego


na wniosek firmy Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, w sprawie wydania decyzji  ustalającej... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 19 czerwca 2018 r.

Obwieszczenie
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 19 czerwca 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

Znak sprawy WIR.V.7821.7.2018.PP

 

 

z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Agniszka Waszak
p.o. Kierownika
Oddział Budownictwa Specjalnego
w Wydziale Infrastruktury i Ronictwa

Obwieszczenie z dnia 15 czerwca 2018 r

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  15 czerwca 2018 r.


o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

 

 

 

 

 

 

Znak sprawy:WIR.V.7820.12.2018.MT

Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Agnieszka Waszak
p.o. Kierownika Oddziału
Budownictwa Specjalnego
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

Obwieszczenie z dnia 14 czerwca 2018 roku

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 14 czerwca 2018 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Gminy Nowa Wieś Wielka, dnia 14 czerwca 2018 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 30/2018, znak: WIR.II.746.1.7.2018.EP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu... czytaj dalej

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wykazie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone do sprzedaży

Prezydent Miasta Bydgoszczy jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji

Obwieszczenie z dnia 8 czerwca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO


z dnia  8  czerwca 2018 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie z dnia 8 czerwca 2018 r

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 8 czerwca 2018 r.


    Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 404 ze zm.),


    podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnegona wniosek Polskich Sieci... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 8 czerwca 2018 r

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 8 czerwca 2018 r.


    Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku
z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 404 ze zm.),


podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

na wniosek Polskich Sieci... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 6 czerwca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
     z dnia 6 czerwca 2018 r.


Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),
zawiadamia się,że na wniosek na wniosek Pani Nataszy Psica – działającej z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, dnia 5 czerwca 2018 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 29... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 5 czerwca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 5 czerwca 2018 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej     Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 ze zm.), zwanej dalej specustawą drogowa oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam o wszczęciu postępowania... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 4 czerwca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  4 czerwca 2018 r.
o wydaniu decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejZgodnie z art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) dalej k.p.a., zawiadamiam, że dnia 30 maja 2018 r., Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję Nr 12/2018 znak: WIR.V.7820.1.2018.MT, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji... czytaj dalej

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE

Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r.

Stosownie do postanowień art. 122 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz na podstawie ustawy budżetowej na 2018 rok z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 291) Wojewoda Kujawsko - Pomorski podaje do publicznej wiadomości wykaz jednostek, dla których w części 85/04 województwo kujawsko - pomorskie zaplanowano dotacje celowe wraz z kwotami tych dotacji, przyznanych poszczególnym jednostkom w 2018 roku.

Obwieszczenie z dnia 30 maja 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 30 maja 2018 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Przemysława Kruszki - pełnomocnika Energa Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu,  w sprawie ustalenia... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 28 maja 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 28 maja 2018 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm.) zwanej dalej specustawa drogową oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zwanej dalej k.p.a.

zawiadamiam,

że dnia 28 maja 2018 r. została wydana... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 28 maja 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  28 maja 2018 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Znak sprawy:WIR.V.7820.17.2018.MT

 Z up. Wojewody
                            Kujawsko-Pomorskiego... czytaj dalej

Strony