Ogłoszenia

np.: 21/08/2018
Ilość dokumentów: 1400
Obwieszczenie z dnia 17 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 17 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199),

zawiadamia się,

że na wniosek PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Pana Krzysztofa Duszczyk Dyrektora PKP CARGO S.A. Północny Zakład Spółki w Gdyni, dnia 17 kwietnia 2015 r. została wydana decyzja zmieniająca ostateczną decyzje Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr 17/2013 z dnia 10 lipca 2013 r., znak: WI.III.746.1.13.2013.EG o ustaleniu lokalizacji... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 17 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 17 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Kujawsko–Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr ZN/113/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r., znak: WUOZ.T.WZN.5151.7.3.2015.KJ; Burmistrza Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie z dnia 23 marca 2015 r., znak: GKiM.7226.7.17.2015; Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 24 marca 2015 r., znak: ZDW.T1e.509.2.2015;... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 16 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 16 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Panią Alicję Studzińską (pełnomocnictwo z dnia 24 listopada 2014 r., Nr IRORg-028-421/14), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Pana Krzysztofa Bilskiego (pełnomocnictwo z dnia 7 stycznia 2015 r., znak: ZB/TP2/IH-SK-17187-1/15), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 15 kwietnia 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pani Alicji Studzińskiej, pełnomocnika PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (pełnomocnictwo z dnia 24 listopada 2014 r., Nr IRORg-028-421/14), dnia 14 kwietnia 2015 r. Wojewoda... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 2 kwietnia 2015 r., znak: RBI.II.721.73.2015; Zarząd Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 marca 2015 r., znak: DP.672.71.2015; Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego Nr 55/TZ/2015 z dnia 2 kwietnia 2015r., znak: ZKPPT.7637.130.2015; Starostę Bydgoskiego z dnia 9 kwietnia 2015 r., znak: WB.673.43... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 15 kwietnia 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199),

zawiadamia się,

że na wniosek Pani Alicji Studzińskiej, pełnomocnika PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (pełnomocnictwo z dnia 24 listopada 2014 r., Nr IRORg-028-421/14), dnia 14 kwietnia 2015 r. Wojewoda Kujawsko–... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, reprezentowanej przez Prokurentów - Panią Annę Kowalską oraz Pana Romana Gajkowskiego, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Panią Magdalenę Piszczek (pełnomocnictwo z dnia 24 listopada 2014 r., Nr IRORg-028-431/14), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 14 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 14 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Burmistrza Mogilna z dnia 8 kwietnia 2015 r., znak: WGS.6730.53.15; Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 30/TZ/2015 z dnia 19 marca 2015 r., znak: ZKPPT.7637.68.2015; Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie Nr 39/2015 z dnia 17 marca 2015 r., znak: ZDP.11.5444.39.2015; Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 14 kwietnia 2015 r.

(dot. sprawy znak: WIR.II.746.1.12.2014.PP)

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 14 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1, w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Wójta Gminy w Wielkiej Nieszawce z dnia 24 marca 2015 r., znak: RPI.6732.1.2015; Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 31 marca 2015 r., znak: ZDW.T1e.509.5.2015; Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 kwietnia 2015 r.,... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 14 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 14 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 25/TZ/2015 z dnia 19 marca 2015 r., znak: ZKPPT.7637.97.2015; Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z dnia 23 marca 2015 r., znak: ZDP-T/490/2015; Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Delegatura w Bydgoszczy z dnia 18 marca 2015 r., znak: WUOZ.DB.WZN.5151.1.... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 14 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 14 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu, Delegatura w  Bydgoszczy z dnia 30 marca 2015 r., znak:WUOZ.DB.UAB.5151.213.2014.ACHB; Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 31/TZ/2015 z dnia 19 marca 2015 r., znak: ZKPPT.7637.91.2015; Zarząd Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 marca 2015 r., znak: DP.672... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 14 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 14 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687, ze zm.) zawiadamiam, że Wojewoda Kujawsko – Pomorski po rozpatrzeniu wniosku Pana Mirosława Kielnika – Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, działającego w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o zmianę decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 października 2013 r., znak Nr 9/ZRID/2013, o zezwoleniu na realizację inwestycji polegającej na budowie chodnika przy drodze wojewódzkiej... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 14 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 14 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Kujawsko–Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr ZN/102/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r., znak: WUOZ.T.WZN.5151.4.2.2015.MK; Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie z dnia 18 marca 2015 r., znak: ZDW.RDW 4.12a.509.35.2015; Starostę Wąbrzeskiego z dnia 17 marca 2015 r., znak: AB.670.... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 14 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 14 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 18 marca 2015 r., znak: RBI.II.721.59.2015; Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy z dnia 14 kwietnia 2015 r., znak: GDDKiA-O/BY-Z-3-ae-4351-170/15; Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 27/TZ/2015 z dnia 19 marca 2015 r., znak: ZKPPT.7637.72.2015;... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 14 kwietnia 2015 r.

(dot. sprawy znak: WIR.II.746.1.9.2014.PP)

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 14 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1, w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 58/TZ/2015 z dnia 7 kwietnia 2015 r., znak: ZKPPT.7637.38.2015; Starostę Inowrocławskiego z dnia 7 kwietnia 2015 r., znak: AB.673.38.2.2015;

uzgadniających projekt... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 13 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 13 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Prezydentem Miasta Torunia z dnia 3 kwietnia 2015 r., znak:WAiB.6733.54.3.2.2015.AR; WAiB-5/V/2015; Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 11/TZ/2015 z dnia 13 marca 2015 r., znak: ZKPPT.7637.63.2015; Miejski Zarząd Dróg w Toruniu z dnia 16 marca 2015 r., znak:MZD.EUI2.6733.10.2015,

... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 13 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 13 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 8 kwietnia 2015 r., znak: RBI.II.721.77.2015; Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 53/TZ/2015 z dnia 31 marca 2015 r., znak: ZKPPT.7637.122.2015; Starostę Bydgoskiego z dnia 31 marca 2015 r., znak: WB.673.42.2015,

uzgadniających projekt decyzji o... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 13 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 13 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, reprezentowanego przez Panią Małgorzatę Ćwiklińską (upoważnienie Nr 339/2014 z dnia 12 września 2014 r.), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 10 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 10  kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 35/TZ/2015 z dnia 20 marca 2015 r., znak: ZKPPT.7637.92.2015; Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy z dnia 9 kwietnia 2015 r., znak: GDDKiA-O/BY-Z-3-ae-4351-169/15; Starostę Włocławskiego z dnia 30 marca 2015 r., znak: OŚB.670.2.2015,... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 10 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego nr 24/TZ/2015 z dnia 19 marca 2015 r., znak: ZKPPT.7637.98.2015; Starostę Świeckiego z dnia 20 marca 2015 r., znak:AB.6730.N.556.2015.   

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 10 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego nr 36/TZ/2015 z dnia 20 marca 2015 r., znak: ZKPPT.7637.85.2015; Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 24 marca 2015 r., znak: ULC-LTL-2/530-0313/01/15; Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy z dnia 9 kwietnia 2015 r., znak: GDDKiA-O/BY-Z-3-ae-4351-171/15;... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 10 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 21/TZ/2015 z dnia 19 marca 2015 r., znak: ZKPPT.7637.95.2015; Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu z dnia 17 marca 2015 r., znak: PZD 439/57/2015; Kujawsko-Pomorski Konserwator Zabytków, Delegatura w Bydgoszczy z dnia 18 marca 2015 r., znak: WUOZ.DB.WZN.5151.6.13.2015.ZWF.TZ; Starostę... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 10 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego nr 16/TZ/2015 z dnia 17 marca 2015 r., znak: ZKPPT.7637.66.2015; Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy z dnia 17 marca 2015 r., znak: TN.405-40/15/ML; Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu z dnia 19 marca 2015 r., znak: WUOZ.T.WZN.5151.1.7.2015.AD; Starostę Brodnickiego z dnia 27 marca... czytaj dalej

Strony