Ogłoszenia

np.: 22/06/2018
Ilość dokumentów: 1317
Obwieszczenie z dnia 2 kwietnia 2015 r.

(dot. sprawy znak: WIR.II.746.1.7.2014.PP)   

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 2 kwietnia 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Leszka Olejnika prezesa firmy Biuro Studiów i Projektów „BIPROKABEL” Sp. z o.o.  z siedzibą w Bydgoszczy, działającego z... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 2 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 2 kwietnia 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199), na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Panią Alicję Studzińską, dnia 2 kwietnia 2015 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski wydał decyzję Nr 12/2015, znak: WIR.II.746.1.12.2015.AK. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 2 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 2 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, reprezentowanego przez Pana Stefana Kalinowskiego p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, działającego w imieniu Gminy Miasta Toruń z pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Torunia (pełnomocnictwo z dnia 30 stycznia 2015... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 2 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 2 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr WZN 356/2015 z dnia 30 marca 2015 r., znak: WUOZ.DB.UAB.5151.214.2014.ACHB; Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 20 marca 2015 r., znak: RGK.7012.1.2015; Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 24 marca 2015 r., znak: ZDW.T1e.509.3.2015; Marszałka... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 2 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 2 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Andrzeja Łukowskiego, występującego z upoważnienia Pana Włodzimierza Hypszer – Dyrektora Oddziału Dystrybucji Bydgoszcz, działającego z pełnomocnictwa Pana Michała Jarczyńskiego - Prezesa Zarządu oraz Pana Marka Lelątko- Członka Zarządu ENEA Operator z... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 1 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 1 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 20/TZ/2015 z dnia 19 marca 2015 r., znak: ZKPPT.7637.96.2015; Starostę Inowrocławskiego z dnia 18 marca 2015 r., znak:AB.673.50.2015,

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 1 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 1 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Zarząd Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 marca 2015 r., znak: DP.672.58.2015; Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 marca 2015 r., znak: GPR.670.10.2015.3; Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 18/TZ/2015 z dnia 19 marca 2015 r., znak: ZKPPT.7637.90.2015;

uzgadniających projekt decyzji o... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 1 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 1  kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 20 marca 2015  r., znak: WAB.I.670.1.77.2015.MO; Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 22/TZ/2015 z dnia 19 marca 2015 r., znak: ZKPPT.7637.94.2015; Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2015 r., znak: ŚG-V.7434.3.2015; Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 1 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 1 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach z dnia 17 marca 2015 r., znak: PZD.TO.456.18.2015; Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 24 marca 2015 r., znak: ZDW.T1e.509.4.2015; Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 50/TZ/2015 z dnia 23 marca 2015 r., znak: ZKPPT.7637.106.2015; Starostę Włocławskiego z... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 1 kwietnia 2015 r.

(dot. sprawy znak: WIR.II.746.1.14.2014.PP)

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 1 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1, w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZAR/86/2015 z dnia 18 marca 2015., znak: WU OZ.DB.ZAR.5151.26.1.15.TZ.; Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 26/TZ/2015 z dnia 19 marca 2015r., znak: ZKPPT.7637.77.2015;... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 31 marca 2015 r.

(dot. sprawy znak: WIR.II.746.1.17.2014.PP)

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 31 marca 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1, w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Kujawsko – Pomorskiego Konserwatora Zabytków z dnia 19 marca 2015 r., znak: WUOZ.DW.WZN.5151.6.13.2015.ERK Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z dnia 17 marca 2015 r., znak: PZD.TO.456.17.2015; Wójta Gminy Włocławek z dnia 20 marca 2015 r., znak:... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 1 kwietnia 2015 r.

(dot. sprawy znak: WIR.II.746.1.18.2014.PP)

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 1 kwietnia 2015 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Przemysława Skarbińskiego, działającego z upoważnienia ppłk Mirosława Paradowskiego, wz. Szefa... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 31 marca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 31 marca 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 12/TZ/2015 z dnia 16 marca 2015 r., znak: ZKPPT.7637.64.2015; Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 20 marca 2015 r., znak: ZDW.RDW1.12.509.39.2015; Kujawsko-Pomorskiego Konserwatora Zabytków, Delegatura w Bydgoszczy nr ZAR/73/2015 z dnia 16 marca 2015 r., znak: WU OZ.DB.ZAR.... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 31 marca 2015 r.

(dot. sprawy znak: WIR.II.746.1.13.2014.PP)

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 31 marca 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1, w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 30 marca 2015 r., znak: WST.612.1.60.2015.PS; Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 18 marca 2015 r., znak: RBI.II.721.60.2015; Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 41/TZ/2015 z... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 31 marca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 31 marca 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z dnia 17 marca 2015 r., znak: UP-4005/9175/15; Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 37/TZ/2015 z dnia 20 marca 2015 r., znak: ZKPPT.7637.89.2015; Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 20 marca 2015 r., znak: WAB.I.670.1.76.2015.MO; Prezesa Urzędu Lotnictwa... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 31 marca 2015 r.

(dot. sprawy znak: WIR.II.746.1.15.2014.PP)

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 31 marca 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1, w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z dnia 17 marca 2015 r., znak: PZD.TO.456.16.2015; Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 25 marca 2015 r., znak: INW.7021.31.2015; Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 47/TZ/2015 z dnia 20 marca 2015r.,... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 31 marca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 31 marca 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, reprezentowanej przez Panią Joannę Domańską (pełnomocnictwo szczególne z dnia 23 lipca 2014 r., znak: GRO/DR/0171/6/14/Z), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 31 marca 2015 r.

(dot. sprawy znak: WIR.II.746.1.16.2014.PP)

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 31 marca 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1, w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZAR/85/2015 z dnia 18 marca 2015 r., znak: WU OZ. DB.ZAR.5151.18.2.15.TZ.; Burmistrza Gniewkowa z dnia 19 marca 2015 r., znak: RD.7225.1.43.2015 Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 31 marca 2015 r.

(dot. sprawy znak: WIR.II.746.1.10.2014.PP)

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 31 marca 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1, w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 80/2015 z dnia 19 marca 2015 r., znak: WUOZ. DW.WZN.5151.1.33.2015.LS; Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 45/TZ/2015 z dnia 20 marca 2015r., znak: ZKPPT.7637.80.2015; Starostę... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 31 marca 2015 r.

(dot. sprawy znak: WIR.II.746.1.11.2014.PP)

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 31 marca 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1, w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z dnia 23 marca 2015 r., znak: ZDP-T/491/2015; Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 32/TZ/2015 z dnia 19 marca 2015 r. znak: ZKPPT.7637.105.2015; Starostę Inowrocławskiego z dnia 18 marca 2015 r., znak... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 30 marca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 30 marca 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 17/TZ/2015 z dnia 17 marca 2015 r., znak: ZKPPT.7637.71.2015; Wójt Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 marca 2015 r., znak: RPI.0301.31.15; Starostę Toruńskiego z dnia 19 marca 2015 r., znak: AB.673.1.2015.LK.

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 30 marca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 30 marca 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 51/TZ/2015 z dnia 23 marca 2015 r., znak: ZKPPT.7637.104.2015; Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku z dnia 19 marca 2015 r., znak: TEK 7323/BTW/0203/2015; Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 20 marca 2015 r., znak: GK.7010.2.2015.RD;... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 30 marca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 30 marca 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 10 marca 2015 r., znak: WDT.6724.1.2.2015.K; Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 7/TZ/2014 z dnia 5 marca 2015  r., znak: ZKPPT.7637.39.2015; Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2015 r., znak: OZU.523.274.PP.2015; Starostę Inowrocławskiego z dnia 6 marca 2015  r., znak: AB.673.39.2015... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 30 marca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 30 marca 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 13/TZ/2015 z dnia 17 marca 2015 r., znak: ZKPPT.7637.75.2015; Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 18 marca 2015 r., znak: WST.612.1.56.2015.DK; Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 marca 2015 r., znak: RPI.0301.30.15; Starostę Toruńskiego z dnia 19 marca... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 30 marca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 30 marca 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 49/TZ/2015 z dnia 23 marca 2015 r., znak: ZKPPT.7637.109.2015; Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 20 marca 2015 r., znak: GK.7010.1.2015.RD; Starostę Radziejowskiego z dnia 18 marca 2015 r., znak: GB.III.6740.8.7.2015.

uzgadniających... czytaj dalej

Strony