Ogłoszenia

np.: 25/09/2018
Ilość dokumentów: 1435
Obwieszczenie z dnia 9 grudnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 9 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687, ze zm.) zawiadamiam, że Wojewoda Kujawsko – Pomorski zakończył postępowanie w przedmiocie odwołania wniesionego przez Pana Artura Romińskiego od decyzji Prezydenta Miasta Torunia z dnia 4 listopada 2014 r. znak WAiB.6740.15.2.7.2014MB WAiB 72/V/2014 (1) zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn: „Budowa ul. Nad Rzeczką w Toruniu”, wydaniem w dniu 8 grudnia 2015 r. decyzji, w której... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 7 grudnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 7 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, reprezentowanej przez Pana Marcina Bartnika (pełnomocnictwo z dnia 11 marca 2015 r., znak: ZB/ZRP6/MSZ-117/15), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 30 listopada 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 30 listopada 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek GB Dębowa Łąka 402 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Pana Macieja Dach, dnia 30 listopada 2015 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 93/2015, znak: WIR.II.746.1.83.2015.EG... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 27 listopada 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 27 listopada 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Leszka Olejnika – Prezesa Biura Studiów i Projektów „BIPROKABEL” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, występującego z upoważnienia płk. Mirosława Marciniak - Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz (upoważnienie Nr 259/A/2015 z dnia 24... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 26 listopada 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 26 listopada 2015 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

zawiadamiam

o wydaniu, na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego reprezentowanego przez Mirosława... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 25 listopada 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 25 listopada 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Andrzeja Małeckiego - Dyrektora Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Grudziądzu, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na budowie przybudówki do budynku nr 2 w... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 25 listopada 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 25 listopada 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pani Barbary Höft oraz Pana Zbigniewa Matuszczak – Członków Zarządu Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie... czytaj dalej

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Szewska 1, 61-760 Poznań z dnia 30 września 2015 r., decyzją Nr 200/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę... czytaj dalej

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Szewska 1, 61-760 Poznań z dnia 30 września 2015 r., decyzją Nr 199/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 20 listopada 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 20 listopada 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, reprezentowanego przez Pana Rafała Czarneckiego, dnia 20 listopada 2015 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 92/2015, znak: WIR.II.746.1.82.2015.EG o... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 20 listopada 2015 r.

OBWIESZCZENIE

Wojewoda Kujawsko-Pomorski działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.),

zawiadamia

że z wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i złożonego dnia 3 lipca 2015 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz zmiany decyzji Nr 1/ZRID/2013 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2013 r... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 18 listopada 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 18 listopada 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Grzegorza Jamróg, występującego z pełnomocnictwa (Nr IV/10272/15 z dnia 1 września 2015 r.) Szefa Inspektoratu Uzbrojenia w Warszawie, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji pn.: „Budowa infrastruktury dla instalacji radiolokacyjnego systemu... czytaj dalej

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko ( t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze późn. zm. ),

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę złożonego przez Gminę Płużnica / Płużnica, 87-214 Płużnica /, decyzją Nr 195/2015 z dnia 13.11.2015 r., został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę  na zadania pn.:

... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 12 listopada 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 12 listopada 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Kujawsko–Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZAR.51.2015 z dnia 27 października 2015 r., znak: WUOZ.T.ZAR.5151.19.2015.WS; Wójta Gminy Książki z dnia 3 listopada 2015 r., znak: RG.6733.2.1.2015; Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie z dnia 4 listopada 2015 r., znak: ZDP-7320/33/2015; Marszałka Województwa... czytaj dalej
Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w gminie Łasin

Rodzaj zgromadzenia: publiczne
Lokalizacja zgromadzenia: gmina Łasin (przejazd ulicami Łasina, w tym drogą DK 16)

Czas zgromadzenia: w dniach 9-20 listopad 2015 r.

Obwieszczenie z dnia 6 listopada 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 6 listopada 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego z siedzibą w Warszawie, reprezentowanego przez Panią Kamillę Galicką – Zys oraz Pana Roberta Osińskiego (upoważnienia Nr 74/3/2013 oraz Nr 75/2/2013 z dnia 16 września 2013 r.), w sprawie... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 3 listopada 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 3 listopada 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego z dnia 20 października 2015 r., znak: ŚG-V.7434.11.2015; Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu z dnia 19 października 2015 r., znak: ZS224.2.175.2015.AH; Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 października 2015r., znak: WST.612.1.... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 30 października 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 30 października 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Włodzimierza Smoczyńskiego - Członka Zarządu oraz Pana Józefa Dankowskiego - Prokurenta Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o., dnia 30 października 2015 r. Wojewoda Kujawsko–... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 27 października 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 27 października 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Pana Daniela Hawryłkiewicza, dnia 27 października 2015 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 90/2015, znak... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 26 października 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 26 października 2015 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

zawiadamiam

o wydaniu, na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego reprezentowanego przez Mirosława Kielnika... czytaj dalej

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zbędnych składników majątku
ruchomego Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy.

Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761), Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu osobowego Skoda Octavia 1.6 GLXi, rok produkcji 2000, nr rejestracyjny CB 4568H, pojemność silnika 1595 cm3 , przebieg 510 000 km. Cena wywoławcza 3200 złotych. Nie wymaga się wadium.

... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 19 października 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 19 października 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamia się

że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Panią Alicję Studzińską (pełnomocnictwo z dnia 24 listopada 2014 r. Nr IRORg-028-421/14), dnia 19 października 2015 r.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 19 października 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 19 października 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego Nr 82/TZ/2015 z dnia 13 października 2015 r., znak: ZKPPT.7637.338.2015; Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 12 października 2015 r., znak: WAB.I.670.1.301. 2015.MO;

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 19 października 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 19 października 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Pana Marcina Bartnik (pełnomocnictwo z dnia 14 października 2015 r., znak: ZB/ZRP2/EN-SK-17940-1/15), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 16 października 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 16 października 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Panią Alicję Studzińską (pełnomocnictwo z dnia 24 listopada 2014 r., Nr IRORg-028-421/14), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym... czytaj dalej

Strony