Ogłoszenia

np.: 16/08/2017
Ilość dokumentów: 891
Obwieszczenie z dnia 8 maja 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 8 maja 2017 r.

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23. ze zm.)

zawiadamiam

że dnia 28 kwietnia 2017 r. została wydana decyzja nr 6/2017, znak: WIR... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 8 maja 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 8 maja 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 14/TZ/2017 z dnia 11 kwietnia 2017r., znak: ZKPPT.7637.102.2017;
- Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 14 kwietnia 2017 r., znak: WAB.I.6724.3.139. 2017.MO,

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 8 maja 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 8 maja 2017 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1812 j.t. ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wydaniu w dniu 8 maja 2017 r. na rzecz Polskich Sieci
Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie
decyzji Nr 51/2017 o pozwoleniu na budowę obejmującej:

1.    przebudowę... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 28 kwietnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Leszka Kostrzewskiego, działającego z pełnomocnictwa PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie Dystrybucja Energii Elektrycznej Pomorski Rejon Dystrybucji Ekspozytura w Bydgoszczy dnia 28... czytaj dalej

Ogłoszenie Starosty Mogileńskiego z dnia 28 kwietnia 2017 roku

OGŁOSZENIE

Starosty Mogileńskiego
z dnia 28 kwietnia 2017 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze
przetargowej

Działając na podstawie art. 35 ust.l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz. U. z 2016 r.,poz.2147 z póź.zm.) Starosta Mogileński ogłasza, co następuje :

I

1. Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczona została do zbycia w drodze przetargowej nieruchomość gruntowa Skarbu Państwa, położona w obrębie Palędzie Dolne, gmina... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 28 kwietnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Zbigniewa Kozaka, działającego z pełnomocnictwa ENEA Operator Sp. z o.o. dnia 28 kwietnia 2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję Nr 13/2017, znak: WIR.II.746.1.9.2017.AK o ustaleniu... czytaj dalej

Ogłoszenie Starosty Mogileńskiego z dnia 28 kwietnia 2017 roku

OGŁOSZENIE
Starosty Mogileńskiego z dnia 28 kwietnia 2017 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze
przetargowej

Działając na podstawie art. 35 ust.l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz. U. z 2016 r.,poz.2147 z póź.zm.) Starosta Mogileński ogłasza, co następuje :

I

1. Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczona została do zbycia w drodze przetargowej nieruchomość Skarbu Państwa, położona w obrębie Siedlimowo, gmina Jeziora Wielkie , oznaczona w ewidencji gruntów jako... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 28 kwietnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 28  kwietnia 2017 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Macieja Lewandowskiego, działającego z pełnomocnictwa Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. dnia 28 kwietnia 2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję Nr 11/2017, znak: WIR.II.746.1.11.2017.AK o... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 28 kwietnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Marka Patela, działającego z pełnomocnictwa Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, polegającym na budowie linii kablowej... czytaj dalej

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY
jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz.2147 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości,

wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej:

Ogłoszenie wyniku konkursu ofert złożonych na wynajem pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie bufetu

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU OFERT

Dyrektor Generalny
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 3,
85-950 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. (052)3497290, fax (052)3497292,

informuje o wyniku Konkursu ofert złożonych na wynajem pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie bufetu w budynku Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

Wybrano ofertę:

PPHU EKSPORT -IMPORT „MARTINA” Walczak Mirosław,
ul. Mickiewicza 37,
88- 400 Żnin

Uzasadnienie wyboru:
Wynajmujący dokonał wyboru ww. oferty, ponieważ spełnia ona warunki formalne oraz uzyskała najwyższą ocenę... czytaj dalej

Decyzja w sprawie organizowania zgromadzeń z okazji święta państwowego w dniu 1 maja w Inowrocławiu

Decyzja

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U z 2016 r. poz. 23 z późm. zm.) w związku z art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485 z późn. zm.) 

Decyzja w sprawie organizowania zgromadzeń z okazji święta państwowego w dniu 1 maja w Toruniu

Decyzja

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2016 r. poz. 23 z późm. zm.) w związku z art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485 z późn. zm.) 

Obwieszczenie z dnia 25 kwietnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 j.t. ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1812 j.t. ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek inwestora: Polskie Sieci Elektroenergetyczne... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 25 kwietnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) dalej k.p.a., w związku z art. 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) dalej specustawy

zawiadamiam

strony postępowania administracyjnego, że organ zgromadził wymagane prawem dokumenty w sprawie prowadzonej na wniosek Generalnego Dyrektora... czytaj dalej

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Włocławek jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej (dz. 15/134, pow. 0,2894 ha, obręb 0870)

Wykaz

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowej na rzecz użytkowania wieczystego

Obwieszczenie z dnia 21 kwietnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia19 kwietnia 2017 r.

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.)zwanej dalej specustawą oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z. późn. zm.)zwanej dalej k.p.a.,

zawiadamiam,

iż dnia 19 kwietnia 2017 r. została wydana decyzję NR 5 /2017znak: WIR.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 20 kwietnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 w związku z art. 13 ust. 1 i 4  ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 j.t. ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wydaniu w dniu 19 kwietnia 2017 r. na rzecz Polskich Sieci
Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziornie decyzji Nr 47/2017
o pozwoleniu na budowę obejmującej:

... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 20 kwietnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 w związku z art. 13 ust. 1 i 4  ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1812 j.t. ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości

informację o wydaniu w dniu 19 kwietnia 2017 r. na rzecz
Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna
decyzji Nr 46/2017 o pozwoleniu na budowę obejmującej:... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 19 kwietnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Janusza Cisak - Kierownika Infrastruktury 11 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Bydgoszczy, działającego z pełnomocnictwa Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 19 kwietnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Janusza Cisak – Kierownika Infrastruktury 11 WOG Bydgoszcz, występującego z pełnomocnictwa Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz (pełnomocnictwo Nr 108/2017 z dnia 7 lutego 2017 r.), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 19 kwietnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Janusza Cisak - Kierownika Infrastruktury 11 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Bydgoszczy, działającego z pełnomocnictwa Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 19 kwietnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Janusza Cisak – Kierownika Infrastruktury 11 WOG Bydgoszcz, występującego z pełnomocnictwa Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz (pełnomocnictwo Nr 109/2017 z dnia 7 lutego 2017 r.), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 19 kwietnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Janusza Cisak - Kierownika Infrastruktury 11 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Bydgoszczy, działającego z pełnomocnictwa Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu... czytaj dalej

Strony