Ogłoszenia

np.: 22/03/2018
Ilość dokumentów: 1217
Obwieszczenie z dnia 23 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 23 kwietnia 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199),

zawiadamia się

że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Panią Alicję Studzińską, dnia 21 kwietnia 2015 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 24/2015, znak: WIR.II.746.1.36.2015.AK.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 23 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie Nr 57/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r., znak:ZDP.11.5444.57.2015; Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 60/TZ/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 r., znak: ZKPPT.7637.137.2015; Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Delegatura w Bydgoszczy z dnia 10 kwietnia 2015 r., znak... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 23 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 23 kwietnia 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199),

zawiadamia się,

że na wniosek Pani Alicji Studzińskiej, pełnomocnika PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (pełnomocnictwo z dnia 24 listopada 2014 r., Nr IRORg-028-421/14), dnia 23 kwietnia 2015 r. Wojewoda Kujawsko–... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 22 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu z dnia 7 kwietnia 2015 r., znak: MZD.EUI2.6733.12.2015; Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 54/TZ/2015 z dnia 1 kwietnia 2015r., znak: ZKPPT.7637.131.2015; Prezydenta Miasta Torunia z dnia 8 kwietnia 2015 r., znak: WAiB.6733.54.2.3.2015 DK Starostę Toruńskiego z dnia 14 kwietnia 2015 r... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 22 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Wójta Gminy Waganiec z dnia 8 kwietnia 2015 r., znak: BD.6733.1.1.2015; Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 13 kwietnia 2015 r., znak: DUDiM.455.30.2015; Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 57/TZ/2015 z dnia 2 kwietnia 2015r., znak: ZKPPT.7637.128.2015; Starostę Aleksandrowskiego Nr 5/2015 z... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 21 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199), na wniosek Pana Dionizego Kleistra, występującego z pełnomocnictwa ( Nr 11/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r.) Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy, dnia 20 kwietnia 2015 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski wydał decyzję Nr 21/2015, znak: WIR.II.746.1.32.2015.AK. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 21 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199),

zawiadamia się,

że na wniosek Pani Alicji Studzińskiej, pełnomocnika PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (pełnomocnictwo z dnia 24 listopada 2014 r., Nr IRORg-028-421/14), dnia 21 kwietnia 2015 r. Wojewoda Kujawsko–... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 21 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199),

zawiadamia się,

że na wniosek Pani Alicji Studzińskiej, pełnomocnika PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (pełnomocnictwo z dnia 24 listopada 2014 r., Nr IRORg-028-421/14), dnia 21 kwietnia 2015 r. Wojewoda Kujawsko–... czytaj dalej

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 j.t. ze zm.),

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 kwietnia 2015 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję Nr 63/2015, znak: WIR.I.7840.2.18.2015.MS, dla inwestora: Gminy Sicienko, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na wykonanie robót... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 21 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199),

zawiadamia się,

że na wniosek Pani Alicji Studzińskiej, pełnomocnika PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (pełnomocnictwo z dnia 24 listopada 2014 r., Nr IRORg-028-421/14), dnia 21 kwietnia 2015 r. Wojewoda Kujawsko–... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 21 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199), na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Panią Alicję Studzińską, dnia 21 kwietnia 2015 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski wydał decyzję Nr 16/2015, znak: WIR.II.746.1.4.2015.AK. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 21 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199),

zawiadamia się,

że na wniosek Pani Alicji Studzińskiej, pełnomocnika PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (pełnomocnictwo z dnia 24 listopada 2014 r., Nr IRORg-028-421/14), dnia 20 kwietnia 2015 r. Wojewoda Kujawsko–... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 21 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199), na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Panią Alicję Studzińską, dnia 21 kwietnia 2015 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski wydał decyzję Nr 17/2015, znak: WIR.II.746.1.12.2015.AK. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 21 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199),

zawiadamia się,

że na wniosek Pani Alicji Studzińskiej, pełnomocnika PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (pełnomocnictwo z dnia 24 listopada 2014 r., Nr IRORg-028-421/14), dnia 20 kwietnia 2015 r. Wojewoda Kujawsko–... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 21 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199), na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Panią Alicję Studzińską, dnia 21 kwietnia 2015 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski wydał decyzję Nr 19/2015, znak: WIR.II.746.1.13.2015.AK. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 20 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, reprezentowanej przez Pana Andrzeja Jędrzejczak - Dyrektora Rejonu Dystrybucji Nakło w Oddziale Dystrybucji Bydgoszcz (pełnomocnictwo z dnia 1 sierpnia 2014 r., Nr 616/B/14356/2014), w sprawie ustalenia... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 20 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, reprezentowanej przez Pana Andrzeja Jędrzejczak - Dyrektora Rejonu Dystrybucji Nakło w Oddziale Dystrybucji Bydgoszcz (pełnomocnictwo z dnia 1 sierpnia 2014 r., Nr 616/B/14356/2014), w sprawie ustalenia... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 17 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 17 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Kujawsko–Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr ZN/113/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r., znak: WUOZ.T.WZN.5151.7.3.2015.KJ; Burmistrza Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie z dnia 23 marca 2015 r., znak: GKiM.7226.7.17.2015; Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 24 marca 2015 r., znak: ZDW.T1e.509.2.2015;... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 17 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 17 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199),

zawiadamia się,

że na wniosek PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Pana Krzysztofa Duszczyk Dyrektora PKP CARGO S.A. Północny Zakład Spółki w Gdyni, dnia 17 kwietnia 2015 r. została wydana decyzja zmieniająca ostateczną decyzje Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr 17/2013 z dnia 10 lipca 2013 r., znak: WI.III.746.1.13.2013.EG o ustaleniu lokalizacji... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 16 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 16 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Panią Alicję Studzińską (pełnomocnictwo z dnia 24 listopada 2014 r., Nr IRORg-028-421/14), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Panią Magdalenę Piszczek (pełnomocnictwo z dnia 24 listopada 2014 r., Nr IRORg-028-431/14), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Pana Krzysztofa Bilskiego (pełnomocnictwo z dnia 7 stycznia 2015 r., znak: ZB/TP2/IH-SK-17187-1/15), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 15 kwietnia 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pani Alicji Studzińskiej, pełnomocnika PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (pełnomocnictwo z dnia 24 listopada 2014 r., Nr IRORg-028-421/14), dnia 14 kwietnia 2015 r. Wojewoda... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 2 kwietnia 2015 r., znak: RBI.II.721.73.2015; Zarząd Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 marca 2015 r., znak: DP.672.71.2015; Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego Nr 55/TZ/2015 z dnia 2 kwietnia 2015r., znak: ZKPPT.7637.130.2015; Starostę Bydgoskiego z dnia 9 kwietnia 2015 r., znak: WB.673.43... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 15 kwietnia 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199),

zawiadamia się,

że na wniosek Pani Alicji Studzińskiej, pełnomocnika PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (pełnomocnictwo z dnia 24 listopada 2014 r., Nr IRORg-028-421/14), dnia 14 kwietnia 2015 r. Wojewoda Kujawsko–... czytaj dalej

Strony