Ogłoszenia

np.: 22/04/2018
Ilość dokumentów: 1248
Obwieszczenie z dnia 23 grudnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 23 grudnia 2015 r.
o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.) - zwanej dalej „ustawą”

zawiadamiam

że dnia 23 grudnia 2015 r. została wydana decyzja o zmianie decyzji Nr 1/ZRID/2013 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2013 r., znak WI.II.ZRID.7820.3.2012.ZD o zezwoleniu na... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 23 grudnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 23 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu z dnia 16 grudnia 2015 r., znak: MZD.EUI2.6733.40.2015; Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego Nr 85/TZ/2015 z dnia 30 listopada 2015r., znak: ZKPPT.7637.390.2015; Prezydenta Miasta Torunia z dnia 7 grudnia 2015 r., znak: WAiB.6733.54.8.8.2015 DK;

... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 23 grudnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 23 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

że na wniosek Pana Wojciecha Osaka, występującego z pełnomocnictwa (Nr 243/A/2015 z dnia 10 listopada 2015 r.) Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 23 grudnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 23 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Wojciecha Osaka, występującego z pełnomocnictwa (Nr 240/A/2015 z dnia 10 listopada 2015 r.) Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 18 grudnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 90/TZ/2015 z dnia 17 grudnia 2015r., znak: ZKPPT.7637.406.2015; Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 17 grudnia 2015 r., znak: WAB.I.670.1.388. 2015.MO;

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na... czytaj dalej

Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w Chełmży

data rozpoczęcia zgromadzenia: 19.12.2015 r.
godz. 14:00
miejsce: Chełmża ul. Dworcowa
przewidywany czas trwania: 1 godzina i 30 min.
przewidywana liczba uczestników: 100 osób
trasa przejścia: Chełmża ul. Dworcowa-Sikorskiego-Rynek (zakończenie)
ewentualne zagrożenia mogące pojawić się w trakcie zgromadzenia: utrudnienia w ruchu pojazdów ulicami miasta oraz na rynku

Obwieszczenie z dnia 17 grudnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wydanym postanowieniu przez:

Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2015 r., znak: ŚG-V.7434.13.2015;

uzgadniającym projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla zamierzenia pn.: „Budowa sieci kanalizacji tłocznej z przepompownią ścieków wraz z... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 11 grudnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 11 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Adama Kubiaka – Prezesa Zarządu Spółki Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Więcborku, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 10 grudnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 10 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Marka Kowalczyka, występującego z pełnomocnictwa Pana Bogusława Wijatyk - Dyrektora Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego z siedzibą w Warszawie (pełnomocnictwo Nr 69/2015 z dnia 15 października 2015 r.), w sprawie ustalenia... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 10 grudnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 10 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Tomasza Moraczewskiego - Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na remoncie, nadbudowie, rozbudowie i przebudowie wieży kontroli... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 10 grudnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 10 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Kujawsko–Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZAR/451/2015 z dnia 26 listopada 2015 r., znak: WU OZ.DB.ZAR.5151.30.6.15.TZ; Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią z dnia 30 listopada 2015 r., znak: ZID.7230.2.0263.2015; Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi z dnia 2... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 10 grudnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 10 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Kujawsko–Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZAR/452/2015 z dnia 26 listopada 2015 r., znak: WU OZ.DB.ZAR.5151.34.11.15.TZ; Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego Nr 84/TZ/2015 z dnia 27 listopada 2015r., znak: ZKPPT.7637.388.2015; Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 9 grudnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 9 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach:

Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Delegatura w Bydgoszczy  postanowienie nr ZAR/458/2015 z  dnia 30 listopada 2015 r. znak: WU OZ. DB.ZAR.5151.21.24.15.TZ; Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego nr 86/TZ/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r., znak: ZKPPT.7637.392.2015; Starostę Nakielskiego z dnia 30... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 9 grudnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 9 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687, ze zm.) zawiadamiam, że Wojewoda Kujawsko – Pomorski zakończył postępowanie w przedmiocie odwołania wniesionego przez Pana Artura Romińskiego od decyzji Prezydenta Miasta Torunia z dnia 4 listopada 2014 r. znak WAiB.6740.15.2.7.2014MB WAiB 72/V/2014 (1) zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn: „Budowa ul. Nad Rzeczką w Toruniu”, wydaniem w dniu 8 grudnia 2015 r. decyzji, w której... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 7 grudnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 7 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, reprezentowanej przez Pana Marcina Bartnika (pełnomocnictwo z dnia 11 marca 2015 r., znak: ZB/ZRP6/MSZ-117/15), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 30 listopada 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 30 listopada 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek GB Dębowa Łąka 402 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Pana Macieja Dach, dnia 30 listopada 2015 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 93/2015, znak: WIR.II.746.1.83.2015.EG... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 27 listopada 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 27 listopada 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Leszka Olejnika – Prezesa Biura Studiów i Projektów „BIPROKABEL” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, występującego z upoważnienia płk. Mirosława Marciniak - Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz (upoważnienie Nr 259/A/2015 z dnia 24... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 26 listopada 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 26 listopada 2015 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

zawiadamiam

o wydaniu, na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego reprezentowanego przez Mirosława... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 25 listopada 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 25 listopada 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Andrzeja Małeckiego - Dyrektora Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Grudziądzu, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na budowie przybudówki do budynku nr 2 w... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 25 listopada 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 25 listopada 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pani Barbary Höft oraz Pana Zbigniewa Matuszczak – Członków Zarządu Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie... czytaj dalej

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Szewska 1, 61-760 Poznań z dnia 30 września 2015 r., decyzją Nr 199/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę... czytaj dalej

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Szewska 1, 61-760 Poznań z dnia 30 września 2015 r., decyzją Nr 200/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 20 listopada 2015 r.

OBWIESZCZENIE

Wojewoda Kujawsko-Pomorski działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.),

zawiadamia

że z wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i złożonego dnia 3 lipca 2015 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz zmiany decyzji Nr 1/ZRID/2013 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2013 r... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 20 listopada 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 20 listopada 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, reprezentowanego przez Pana Rafała Czarneckiego, dnia 20 listopada 2015 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 92/2015, znak: WIR.II.746.1.82.2015.EG o... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 18 listopada 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 18 listopada 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Grzegorza Jamróg, występującego z pełnomocnictwa (Nr IV/10272/15 z dnia 1 września 2015 r.) Szefa Inspektoratu Uzbrojenia w Warszawie, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji pn.: „Budowa infrastruktury dla instalacji radiolokacyjnego systemu... czytaj dalej

Strony