Ogłoszenia

np.: 19/06/2018
Ilość dokumentów: 1316
Obwieszczenie z dnia 11 kwietnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 11 kwietnia 2016 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Krzysztofa Bugaj – przedstawiciela firmy ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Jacewie, gm. Inowrocław, występującego z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 11 kwietnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 11 kwietnia 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu z dnia 1 kwietnia 2016 r., znak: MZD.EU.6733.11.2016.OK; Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego Nr 12/TZ/2016 z dnia 21 marca 2016 r., znak: ZKPPT.7637.68.2016; Prezydenta Miasta Torunia z dnia 23 marca 2016 r., znak: WAiB.6733.54.1.2.2016.AR,

dla... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 11 kwietnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 11 kwietnia 2016 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Jarosława Marciniak – Komendanta 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Bydgoszczy, dnia 11 kwietnia 2016 r. Wojewoda... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 11 kwietnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 11 kwietnia 2016 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Krzysztofa Bugaj – przedstawiciela firmy ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Jacewie, gm. Inowrocław, występującego z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 11 kwietnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 11 kwietnia 2016 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Krzysztofa Bugaj – przedstawiciela firmy ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Jacewie, gm. Inowrocław, występującego z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 11 kwietnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 11 kwietnia 2016 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamia się

że na wniosek Pana Wojciecha Osak – występującego z upoważnienia (Nr 240/A/2015 z dnia 10 listopada 2015 r.) Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz dnia 11 kwietnia 2016 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 11 kwietnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 11 kwietnia 2016 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamia się

że na wniosek Pana Wojciecha Osak – występującego z upoważnienia (Nr 243/A/2015 z dnia 10 listopada 2015 r.) Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury  Bydgoszcz  dnia 11 kwietnia 2016 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 7 kwietnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 7 kwietnia 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 23 marca 2016 r., znak: WST.612.1.74.2016.SR; Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego Nr 13/TZ/2016 z dnia 22 marca 2016 r., znak: ZKPPT.7637.69.2016; Wójta Gminy Dragacz z dnia 22 marca 2016 r., znak: D.M.7021.35.2016,

dla... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 6 kwietnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 6 kwietnia 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Delegatura w Bydgoszczy Nr ZAR/126/2016 z dnia 29 marca 2016 r., znak: WU OZ.DB.ZAR.5151.20.2.16.TZ; Burmistrz Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią z dnia 31 marca 2016 r., znak: ZID.7230.2.61.2016; Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 14/TZ/2016 z dnia 29 marca... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 4 kwietnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 4 kwietnia 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Kujawsko–Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr ZAR/120/2016 z dnia 22 marca 2016 r., znak: WU OZ.DB.ZAR.5151.26.1.15.TZ; Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego Nr 11/TZ/2016 z dnia 21 marca 2016 r., znak: ZKPPT.7637.67.2016; Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2016 r., znak: WAB.I.6724.3.16.2016.... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 31 marca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 31 marca 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 marca 2016 r., znak: WST.612.1.57.2016.SR; Wójta Gminy Dragacz z dnia 22 marca 2016 r., znak: D.M.7021.37.2016; Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego Nr 10/TZ/2016 z dnia 16 marca 2016 r., znak: ZKPPT.7637.62.2016; Starostę Świeckiego z dnia 18 marca 2016... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 31 marca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 31 marca 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 marca 2016 r., znak: WST.612.1.58.2016.SR; Wójta Gminy Dragacz z dnia 22 marca 2016 r., znak: D.M.7021.38.2016; Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego Nr 9/TZ/2016 z dnia 16 marca 2016 r., znak: ZKPPT.7637.63.2016; Starostę Świeckiego z dnia 18 marca 2016... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 31 marca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 31 marca 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 marca 2016 r., znak: WST.612.1.56.2016.SR; Wójta Gminy Dragacz z dnia 22 marca 2016 r., znak: D.M.7021.39.2016; Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego Nr 8/TZ/2016 z dnia 15 marca 2016 r., znak: ZKPPT.7637.59.2016; Starostę Świeckiego z dnia 18 marca 2016... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 31 marca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 31 marca 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pani Bożeny Dzidkowskiej – właściciela firmy B&W Usługi Ogólnobudowlane z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, występującej z upoważnienia płk. Mirosława Marciniak - Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz (upoważnienie Nr 268/A/2015 z dnia 27... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 30 marca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 30 marca 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Nr 8/2016 z dnia 29 marca 2016 r., znak: Ul-4004/126a/13; Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego Nr 5/TZ/2016 z dnia 14 marca 2016  r., znak: ZKPPT.7637.52.2016; Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 17 marca 2016 r., znak: WAB.I.6724.3.3.2016.MO,... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 30 marca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 30 marca 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Nr 9/2016 z dnia 29 marca 2016 r., znak: Ul-4004/126b/13; Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego Nr 6/TZ/2016 z dnia 14 marca 2016  r., znak: ZKPPT.7637.53.2016; Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 17 marca 2016 r., znak: WAB.I.6724.3.5.2016.MO,... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 30 marca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 30 marca 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 marca 2016 r., znak: WST.612.1.59.2016.SR; Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego Nr 7/TZ/2016 z dnia 15 marca 2016 r., znak: ZKPPT.7637.58.2016; Wójta Gminy Dragacz z dnia 22 marca 2016 r., znak: D.M.7021.36.2016; Starostę Świeckiego z dnia 18 marca 2016... czytaj dalej
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej

Na podstawie art. 11 oraz 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239), zwanej dalej „ustawą”

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2016 zleconych zadań
publicznych w określonych obszarach pomocy społecznej.

Regulamin otwartego konkursu ofert:

Postanowienia ogólne Otwarty konkurs ofert wpisuje się w Program finansowego wspierania przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego programów w określonych obszarach pomocy społecznej, realizowanych w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz... czytaj dalej
Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej

Wojewoda Kujawsko–Pomorski

zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego  i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239)

do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej

oceniającej oferty konkursowe podmiotów uprawnionych w ramach otwartego
konkursu ofert na realizację w roku 2016 zleconych zadań publicznych
w określonych obszarach pomocy społecznej.


Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu (załącznik do pobrania) w terminie
do dnia 14 kwietnia... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 22 marca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 22 marca 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Ryszarda Łopusiewicza – właściciela Przedsiębiorstwa Projektowo – Usługowego „ABRYS” Ryszard Łopusiewicz z siedzibą w Rudzie Śląskiej, występującego z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz (upoważnienie Nr 89/A/2016 z dnia 10... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 22 marca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 22 marca 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Roberta Jagiełka – Prezesa Zarządu firmy „ZBIKO” Konstrukcje – Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, występującego z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz (upoważnienia Nr 57/A/2016 oraz 60/A/2016 z dnia 3 lutego 2016r.), w... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 18 marca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 18 marca 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Mariusza Popenda – właściciela firmy „ZBAR PHU” Mariusz Popenda z siedzibą w Łodzi, występującego z upoważnienia Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz (upoważnienie Nr 189/A/2016 z dnia 7 marca 2016 r.), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 17 marca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 17 marca 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Artura Kamińskiego – Kierownika Infrastruktury 13. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Grudziądzu, występującego z upoważnienia płk. Mirosława Marciniak - Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz (upoważnienie Nr 222/A/2016 z dnia 15 marca... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 14 marca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 14 marca 2016 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Piotra Ustaborowicza oraz Pana Zbigniewa Gregorczyk, występujących z pełnomocnictwa Zarządu PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie, dnia 14 marca 2016r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 9... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 11 marca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 11 marca 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Gdańsku, Zakład w Bydgoszczy, reprezentowanej przez Pana Marcina Bartnika (pełnomocnictwo z dnia 11 marca 2015 r., znak: ZB/ZRP6/MSZ-117/15), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji... czytaj dalej

Strony