Ogłoszenia

np.: 21/06/2018
Ilość dokumentów: 1287
Obwieszczenie z dnia 23 sierpnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 23 sierpnia 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Leszka Kostrzewskiego oraz Pana Jerzego Wilamowskiego, występujących z pełnomocnictwa PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie (pełnomocnictwa z dnia 31 marca 2016 r., Nr E22-007/3-30-2/16 oraz 4 maja 2016 r., Nr E3-007/3-47/16), w sprawie... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 22 sierpnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 22 sierpnia 2016 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Krzysztofa Ślebockiego, występującego z upoważnienia Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, dnia 22 sierpnia 2016 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 32/2016, znak: WIR.II.746.1.31.2016.EG o ustaleniu... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 18 sierpnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 18 sierpnia 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 sierpnia 2016 r., znak: ŚG-V.7434.7.2016;
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 3 sierpnia 2016 r., znak: WST.612.1.245.2016.EP;
- Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu z dnia 29 lipca 2016 r., znak: PZD 439/167/2016;
- Marszałka Województwa Kujawsko –... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 18 sierpnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 18 sierpnia 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Wójta Gminy Dobrcz z dnia 8 sierpnia 2016 r., znak: RNP.7230.62.2016;
- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 30/TZ/2016 z dnia 4 sierpnia 2016r., znak: ZKPPT.7637.225.2016;
- Starostę Bydgoskiego z dnia 3 sierpnia 2016 r., znak: WB.673.65.2016;

uzgadniających... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 17 sierpnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 17 sierpnia 2016 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamia się,

na wniosek Gminy Inowrocław, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Rodziewicza dnia 17 sierpnia 2016 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję Nr 31/2016, znak: WIR.II.746.27.2016.AK o ustaleniu lokalizacji... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 12 sierpnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 12 sierpnia 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 9 sierpnia 2016 r., znak: WST.612.1.249.2016.EP;
- Wójta Gminy Dragacz z dnia 5 sierpnia 2016 r., znak: D.M.7021.110.2016;
- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 29/TZ/2016 z dnia 4 sierpnia 2016r., znak: ZKPPT.7637.224.2016;
- Starostę Świeckiego z dnia 3... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 11 sierpnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 11 sierpnia 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Krzysztofa Bobryka, działającego z pełnomocnictwa firmy SIME Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 225 PE, na nieruchomościach ozn. nr ew. 10/1 i 10/2 obręb... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 03 sierpnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 3 sierpnia 2016 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamia się,

na wniosek Gminy Raciążek dnia 3 sierpnia 2016 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję Nr 30/2016, znak: WIR.II.746.26.2016.AK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej nr 160310C... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 29 lipca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 29 lipca 2016 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Roberta Jagiełka – Prezesa Zarządu firmy „ZBIKO” Konstrukcje – Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, występującego z upoważnienia Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, dnia 29 lipca 2016 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 28/2016, znak... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 29 lipca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 29 lipca 2016 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Jarosława Sulikowskiego, występującego z pełnomocnictwa Pana Bogusława Wijatyk – Dyrektora Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego z siedzibą w Warszawie, dnia 29 lipca 2016 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 29/2016, znak... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 29 lipca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 29 lipca 2016 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamia się,

na wniosek firmy ENEA - OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Oddział Dystrybucji Bydgoszcz, reprezentowanej przez Andrzeja Łukowskiego dnia 28 lipca 2016 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję Nr 25/2016, znak: WIR.II.746.20.2016.AK o ustaleniu lokalizacji... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 29 lipca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 29 lipca 2016 r.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23. ze zm.) zawiadamiam, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski zakończył postępowanie w przedmiocie odwołania wniesionego przez Panią Barbarę Szmycińską od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa odcinka ul. Limbowej (od skrzyżowania z ulicą Północną do skrzyżowania z ulicą Iglastą) w Brodnicy”, wydanej przez Starostę... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 29 lipca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 29 lipca 2016 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamia się,

na wniosek firmy EMARU Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu reprezentowanej przez Radosława Goliat dnia 29 lipca 2016 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję Nr 27/2016, znak: WIR.II.746.21.2016.AK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie dla inwestycji... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 29 lipca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 29 lipca 2016 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamia się,

na wniosek Gminy Osielsko, reprezentowanej przez Sławomira Matuszak dnia 28 lipca 2016 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję Nr 26/2016, znak: WIR.II.746.25.2016.AK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie dla zadania pn.: Budowa sieci wodociągowej... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 28 lipca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 28 lipca 2016 r.

 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23. ze zm.) zawiadamiam, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski zakończył postępowanie w przedmiocie odwołania wniesionego przez Pana Ryszarda Wacława Urbańskiego od decyzji o zezwoleniu na realizację  inwestycji drogowej pn. ”Rozbudowa i budowa ul. Końcowej w Toruniu”, wydanej przez Prezydenta Miasta Torunia z dnia 16 marca 2016 r.,... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 28 lipca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 28 lipca 2016 r.


Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:


- Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2016 r.,                                         znak: O.BY.Z-3.4351.381.AP.2016;
- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 27/TZ/2016 z dnia 6 lipca 2016  r., znak: ZKPPT.7637.199.2016;
- Starostę Inowrocławskiego z dnia 7 lipca... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 14 lipca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  14  lipca 2016 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2031) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Prezydenta Miasta Bydgoszczy ... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 28 lipca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 28 lipca 2016 r.


Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23. ze zm.) zawiadamiam, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski zakończył postępowanie w przedmiocie odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. ”Rozbudowa i budowa ul. Podgórnej oraz Czarlińskiego z przebiciem do ul. Kilińskiego / Piaskowej w Toruniu – etap 1”, wydanej przez Starostę... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 05 lipca 2016 r.

 OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  05 lipca  2016 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2031) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23.) dalej k.p.a.,

... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 21 lipca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 21 lipca 2016 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wydanym postanowieniu przez:

- Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Nr 22/2016 z dnia 15 lipca 2016 r., znak: UI-4004/22j/16;

uzgadniającym projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji pn.: „Montaż zespołu 28 kontenerów stalowych w konfiguracji dwukondygnacyjnej (parter i piętro) z... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 18 lipca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 18 lipca 2016 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Włodzimierza Snela – reprezentującego firmę ECB Sieci Biuro Projektowo-Usługowe Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, występującego z pełnomocnictwa Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 18 lipca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 18 lipca 2016 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pani Bożeny Dzidkowskiej – właściciela firmy B&W Usługi Ogólnobudowlane z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, występującej z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, dnia 18 lipca 2016... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 14 lipca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 14 lipca 2016 r.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2031) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23. ze zm.)

zawiadamiam

o wydaniu decyzji nr 3/2016, znak: WIR.V.7820.25.2016.AW, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK15 w województwie... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 11 lipca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 11 lipca 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Michała Kosmalskiego – Dyrektora Rejonu Dystrybucji Świecie, występującego z pełnomocnictwa ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (pełnomocnictwo z dnia 7 stycznia 2016 r., znak: 18/B/25664/2016), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 8 lipca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 8 lipca 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 23 czerwca 2016 r., znak: WST.612.1.189.2016.KW; Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2016 r., znak: ZDW.RDW1.12.509.106.2016; Burmistrza  Żnina z dnia 21 czerwca 2016 r., znak: IGPI.6730.79.2016; Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr... czytaj dalej

Strony