Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia: „Usługa załadunku i wyładunku oraz przewóz rzeczy ruchomych (w tym wielkogabarytowych) z magazynu przeciwpowodziowego w Świeciu n/Wisłą do Chełmna i Torunia”