z dnia 9 lipca 2018

OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 9 lipca 2018 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej