Wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa,przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa,

przeznaczonych do wydzierżawienia lub najmu po raz pierwszy.