Prezydent Miasta Włocławek wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej - zarządzenie nr 36/2018

Zarządzenie nr 36/2018
Prezydent Miasta Włocławek
jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej
z dnia 13 lutego 2018 r.

W sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego jeden lokal mieszkalny stanowiący własność Skarbu Państwa przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najewmcy