Prezydent Miasta Bydgoszczy - wykaz nieruchomości

Karty podstawowe

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych

do wydzierżawienia i najmu w trybie przetargowym.