Ogłoszenie wyniku konkursu ofert złożonych na wynajem pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie bufetu

Karty podstawowe

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU OFERT

Dyrektor Generalny
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 3,
85-950 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. (052)3497290, fax (052)3497292,

informuje o wyniku Konkursu ofert złożonych na wynajem pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie bufetu w budynku Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

Wybrano ofertę:

PPHU EKSPORT -IMPORT „MARTINA” Walczak Mirosław,
ul. Mickiewicza 37,
88- 400 Żnin

Uzasadnienie wyboru:
Wynajmujący dokonał wyboru ww. oferty, ponieważ spełnia ona warunki formalne oraz uzyskała najwyższą ocenę według kryteriów wskazanych w Regulaminie konkursu ofert na wynajem pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie bufetu w budynku Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty Nazwa i adres wykonwcy

Kryterium I

Kwota czynszu

Kryterium II

Różnorodność menu

Kryterium III

Cena zestawu obiadowego dwudaniowego

Kryterium IV

Cena zestawu obiadowego jednodaniowego

Suma punktów
1 PPHU EKSPORT- IMPORT „MARTINA” Walczak Mirosław, ul. Mickiewicza 37,
88- 400 Żnin
29,52 20 10 10 69,52
2 LENAT Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz 30 20 6,60 6,60 63,20

 

Bydgoszcz, dnia 2017-04-26