Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Karty podstawowe

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV  i zwalczania AIDS w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na ten cel  w 2018 r.


 
Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450 ze zm.) dokonano  rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w zakresie realizacji zadania publicznego „Wsparcie działalności punktów konsultacyjno-diagnostycznych prowadzących anonimowe i bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z poradnictwem przed i po teście” w formie udzielenia dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie jego realizacji.