Ogłoszenie Startosty Bydgoskiego o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Karty podstawowe

STAROSTA BYDGOSKI

podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej, znajdujący się:

- w Solcu Kujawskim przy ul. Robotniczej 4,
- w Solcu Kujawskim przy ul. Robotniczej 5,

przeznaczonych  do sprzedaży  w drodze bezprzetargowej (art. 37 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami) na rzecz najemców lokali mieszkalnych, z którymi  zawarto umowy najmu na czas nieoznaczony.

wykaz lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałami w nieruchomości wspólnej, znajdującymi się
- w Solcu Kujawskim przy ul. Robotniczej 9,
przeznaczonych  do sprzedaży  w drodze bezprzetargowej (art. 37 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.               o gospodarce nieruchomościami) na rzecz najemców lokali mieszkalnych, z którymi  zawarto umowy najmu na czas nieoznaczony.