Ogłoszenie Starosty Włocławskiego

WYKAZ

dotyczący sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości

Skarbu Państwa na rzecz jej użytkowania wieczystego.