Ogłoszenie Starosty Radziejowskiego o umieszczeniu wykazu nieruchomości do zbycia

Media Regionalne Spółka z o.o.

ul. Zamojskiego 2

85_063 Bydgoszcz

 

Starostwo Powiatowe w Radziejowie, zfgodnie z zawartą umową prosi o zamieszczenie ogłoszenia o modelu A-2 we wtroek 5 września 2017 roku o treści:

Starosta Powiatu Radziejowskiego informuje, że od dnia 5 września 2017 roku, zostanie wywiwszony na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Radziejowie wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu, niezabudowanej, położonej w miejscowości Kozjaty, gmina Topólka, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami ewidencyjnymi działek: 53 o powierzchni 0.5600 ha, na karcie mapy nr 1 oraz 60 o powierzchni 0.2600 ha, na karpcie mapy nr 1, objętymi księgą wieczystą numer WL1R/00011953/6, prowadzonąprzez Sąd Rejonowy w Radziejowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Radziejowie.