Ogłoszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego

Karty podstawowe

Starosta Golubsko-Dobrzyński

na podstawie art.35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia.