Ogłoszenie Starosty Bydgoskiego

OGŁOSZENIE

Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z2016 r., poz. 2147 ze zm.)

Starosty Bydgoskiego

Podaję do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego (art. 32. ust. 1 ww. ustawy) nieruchomości gruntowej (art. 4 pkt 1 ww. ustawy), połozonej w m. Przyłęki, gm. Białe Błota, stanowiącej własność Skarbu Państwa