Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 23 sierpnia 2017 r. (ws. zbycia działki mieszczącej się przy ulicy Na Zapleczu 26a)

Prezydenta Miasta Torunia
WGN.6840.2.10.2016.KK
z dnia 23 sierpnia 2017r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu
Państwa, przeznaczonych do sprzedaży.
Na podstawie art. 35 ust.l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Torunia podaje do publicznej wiadomości: