Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z 28 grudnia 2017 r. - ul. Kruszyńskiego, Brodzińskiego

Karty podstawowe

Wykaz nieruchomości stanowiących  własność Skarbu Państwa, przeznaczonych

do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym