Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wykazie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym