Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wykazie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone do sprzedaży

Prezydent Miasta Bydgoszczy jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji