Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych

do wydzierżawienia i najmu w trybie przetargowym.