Ogłoszenie prezydenta Bydgoszczy o wykazie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia

Karty podstawowe