Ogłoszenie o wykazie nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do wydzierżawienia lub najmu po raz pierwszy