Obwieszczenie z dnia 8 maja 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 8 maja 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

-  Wójta Gminy Świekatowo z dnia 11 kwietnia 2017 r., znak: RIOŚiGK.720.1.2017;
-  Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu z dnia 12 kwietnia 2017 r., znak: PZD 439/43/2017;
- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 16/TZ/2017 z dnia 18 kwietnia
  2017  r., znak: ZKPPT.7637.110.2017,dla zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej na działce oznaczonej nr ew. 337 w Świekatowie” obręb 0018 Świekatowo.Znak sprawy: WIR.II.746.1.17.2017.AK

Podpisała:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa