Obwieszczenie z dnia 6 wrzesnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  6  września 2017 r.

o zmianie wniosku  w sprawie wydania decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U.  z 2017 r. poz. 1257), zawiadamiam o zmianie wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych
i Autostrad reprezentowanego przez pełnomocnika - przedstawiciela wykonawcy,  Pana Tadeusza Rogóż - przedstawiciela konsorcjum firm POLAQUA Sp. z o.o. i DRAGOS S.A. Dragados S.A. Avda , w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa Kujawsko-Pomorskiego i Wielkopolskiego z podziałem na 4 części: część 2 – Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Tryszczyn (bez węzła) do węzła Białe Błota (bez węzła) o długości około 13,5 km ”.
Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:
Działki ewidencyjne ujęte w nawiasach oznaczają działki po podziale geodezyjnym, czcionką wytłuszczą zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję.