Obwieszczenie z dnia 30 marca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 30 marca 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

  • Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 10 marca 2015 r., znak: WDT.6724.1.2.2015.K;
  • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 7/TZ/2014 z dnia 5 marca 2015  r., znak: ZKPPT.7637.39.2015;
  • Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2015 r., znak: OZU.523.274.PP.2015;
  • Starostę Inowrocławskiego z dnia 6 marca 2015  r., znak: AB.673.39.2015,

Uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji polegającej na przebudowie stacji paliw płynnych na terenie kompleksu wojskowego 1531 przy ul. Dworcowej 56 w Inowrocławiu dla JW 4620 w Toruniu, na działkach nr ew. 24/1 i 25/1, obręb Inowrocław 4.

Stosownie do art. 49 K.p.a. zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: WIR.II.746.1.32.2015.AK

Podpisała:
Z up. Wojewody
Kujawsko–Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
I Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury i Rozwoju