Obwieszczenie z dnia 23 sierpnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 23 sierpnia 2017 r.

 Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

-Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 27/TZ/2017 z dnia 3 sierpnia
  2017 r., znak: ZKPPT.7637.262.2017;
- Starostę Świeckiego z dnia 01 sierpnia 2017 r., znak: AB.673.Dr.1634.2017, 
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 03 sierpnia 2017 r., znak: WST.612.1.254.2017.SR;
- Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu z dnia 31 lipca 2017 r, znak:  PZD 439/121/2017 L.Dz.687/11/KK
- Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 02 sierpnia 2017 r., znak: O.BY..Z-3.4351.355.AP.2017

 


dla realizacji zadania „ Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV w związku z koniecznością realizacji odpowiednich przełączeń w sieci SN 15kV, związanych z niezawodnością zasilania odbiorców, w części realizowanej na obszarze kolejowym, na działce nr 149 obręb 0007 Grupa w miejscowości Dolna Grupa, gmina Dragacz”

Podpisał:
Z up. WOJEWODY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Zygmunt Borkowski
Dyrektor
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa