Obwieszczenie z dnia 20 września 2018 r

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO


z dnia        września 2018 r.w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m²powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim.


    Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 i 1496) ogłasza się, co następuje:


     §1. Ustala się w okresie od dnia 1 października 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r. wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w wysokości:


1.)    dla województwa kujawsko-pomorskiego, z wyłączeniem miasta Bydgoszczy i miasta Torunia – w kwocie  3.340,00 zł
2.)    dla miasta Bydgoszczy i miasta Torunia – w kwocie  4.435,00 zł


    §2. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.