Obwieszczenie z dnia 16 maja 2018 roku

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 16 maja 2018 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Prezydenta Miasta Torunia, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Sławomira Bryczkowskiego reprezentującego Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A., w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 – odcinek Trasy Wschodniej od pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej
w Toruniu”.


Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:


-    przed nawiasem podano numer działki po podziale,
-    w nawiasem podano numer działki przed podziałem.

Województwo kujawsko-pomorskie, jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń
1.    Numery działek zajmowanych w całości pod inwestycję:
obręb 0030: 56/1, 58, 59/1,
obręb 0040: 1/1, 20, 23/1, 23/2, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 49, 93, 127/3, 130/1, 131/10, 131/16, 131/17,
obręb 0043: 214/1, 216, 244/2, 635, 639, 645, 646/2, 647/2, 648/2, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 657, 659, 660/1, 666/1, 674, 675, 682, 692/3, 705/1, 704, 705/3, 705/4, 714, 715, 721/1, 721/4, 722/2, 723/1, 723/2, 811, 814, 819,
obręb 0044: 1/2, 4/2, 6, 7/1, 8/1, 9/2, 10/1, 11/2, 13/2, 17/2, 27/2, 29/2, 62, 125/1, 126/6, 127/1, 130/1, 131/1, 137/1, 143/1, 148/1, 149/1, 163/1, 163/2, 164, 166/4, 202/2, 203, 204,
obręb 0047: 313, 314, 315/1, 319/4, 320/3, 320/4, 331/1, 332/4, 333, 334/5, 337/1, 342/3,
obręb 0049: 104/1, 105/1, 106/2, 107/2, 108/1, 109/9, 109/11, 109/13, 112, 113/1, 113/2, 114/1, 114/2, 115/1, 115/2, 115/3, 115/5, 115/6, 116/1, 117/3, 117/4, 117/5, 118/1, 118/2, 119/1, 119/2, 120, 121/1, 122/1, 122/2, 123, 124, 150, 226, 277/1, 277/2, 282, 284/4, 287, 300, 309, 310, 311, 312/1, 312/2, 314, 315, 316, 317, 318/1, 318/2, 321, 322, 323, 355/7, 355/23, 355/24, 355/30, 399/1, 402/1, 407/3, 407/4, 407/5, 407/7, 407/8, 412/4, 412/6, 415/3, 415/5, 416, 417, 418, 419, 421/3, 421/5, 421/6, 422/1, 422/2, 423/1, 423/2, 424, 425/1, 425/2, 428, 429, 430/1, 430/2, 456/1, 456/2, 460, 463, 468/18, 469/13, 472/1, 473/1, 475/1,
obręb 0050: 3, 4, 5, 6, 13, 14, 31, 33, 34, 36, 37/1, 37/2, 38/1, 38/2, 39, 40, 41, 42, 43, 73, 74, 77, 83, 84, 85, 88/1, 91/3, 91/4, 91/5, 95/5, 95/6, 96/6, 266, 278.

2.    Numery działek pod inwestycję podlegające podziałom:
obręb 0030: 65/3(65/1), 66/1(66), 168/1(168),
obręb 0040: 18/1(18), 19/4(19/3), 21/1(21), 21/2(21), 22/1(22), 22/2(22), 27/1(27), 28/1(28), 48/1(48), 48/2(48), 52/1(52), 92/3(92/2), 127/14(127/1), 127/15(127/1), 127/16(127/5), 127/25(127/7), 127/18(127/8), 127/20(127/11), 127/22(127/13), 127/23(127/13), 131/28(131/7), 131/24(131/8), 131/26(131/18),
obręb 0043: 206/3(206/2), 211/3(211/1), 211/4(211/1), 211/6(211/2), 211/7(211/2), 212/1(212), 212/2(212), 213/3(213/1), 214/7(214/5), 220/1(220), 244/3(244/1), 245/1(245), 632/1(632), 633/4(633/3), 636/1(636), 637/1(637), 640/1(640), 656/2(656/1), 661/4(661/3), 664/8(664/6), 664/11(664/7), 667/10(667/7), 670/2(670/1), 679/1(679), 712/1(712), 813/1(813), 815/2(815/1), 817/2(817/1), 818/2(818/1), 818/3(818/1),
obręb 0044: 5/4(5/2), 162/1(162), 166/8(166/6), 166/9(166/6), 166/10(166/7), 166/11(166/7), 169/8(169/5), 169/11(169/3), 170/1(170), 170/2(170), 206/6(206/1), 206/7(206/1), 206/10(206/2), 206/11(206/2), 206/13(206/5), 211/1(211),
obręb 0047: 319/7(319/3), 319/9(319/5), 321/1(321), 322/1(322), 324/1(324), 328/17(328/14), 328/19(328/12), 328/21(328/16), 331/6(331/3), 337/4(337/3), 338/1(338), 340/1(340), 341/4(341/2),
obręb 0049: 106/4(106/3), 106/6(106/1), 107/4(107/3), 108/3(108/2), 109/15(109/14), 109/17(109/12), 109/18(109/12), 109/20(109/10), 109/21(109/10), 116/3(116/2), 116/4(116/2), 117/7(117/6), 121/3(121/2), 130/1(130), 144/3(144/1), 145/5(145/2), 146/3(146/1), 146/5(146/2), 149/1(149), 149/2(149), 219/1(219), 221/1(221), 222/1(222), 223/1(223), 225/1(225), 225/2(225), 228/1(228), 229/1(229), 230/1(230), 284/6(284/3), 286/1(286), 298/22(298/5), 298/23(298/5), 320/1(320), 320/2(320), 355/31(355/22), 355/33(355/28), 397/5(397/1), 408/1(408), 412/7(412/3), 415/7(415/4), 415/9(415/6), 420/6(420/3), 420/8(420/5), 421/7(421/1), 421/9(421/2), 468/23(468/8), 472/3(472/2), 473/3(473/2), 475/4(475/3),
obręb 0050: 2/4(2/3), 2/5(2/3), 2/6(2/3), 7/1(7), 8/6(8/5), 19/17(19/16), 19/19(19/3), 19/21(19/15),19/23(19/14), 32/1(32), 32/2(32), 37/4(37/3), 52/45(52/1), 52/46(52/1), 52/47(52/44), 72/1(72), 75/1(75), 75/2(75), 52/46(52/1), 52/47(52/44), 76/1(76), 76/2(76), 78/1(78), 78/2(78), 80/1(80), 80/2(80), 82/1(82), 82/2(82), 82/3(82), 86/2(86/1), 89/3(89/2), 89/4(89/2), 89/5(89/2), 89/6(89/2), 90/1(90), 91/10(91/9), 91/11(91/9), 91/12(91/9), 95/60(95/4), 95/52(95/8), 95/54(95/49), 95/56(95/50), 95/58(95/51), 96/11(96/1), 96/13(96/9), 96/15(96/10), 258/4(258/3), 263/1(263), 264/1(264), 265/1(265), 267/3(267/1), 267/5(267/2), 276/1(276), 277/3(277/1), 277/5(277/2).

3.    Numery działek, dla których ustanawia się ograniczone korzystanie z nieruchomości dla realizacji inwestycji:
obręb 0030: 65/4(65/1), 66/2(66), 74, 168/2(168), 170, 192,
obręb 0040: 92/1, 127/12, 127/19(127/8), 127/24(127/13), 127/26(127/7), 131/6, 131/20, 131/25(131/8), 131/27(131/18), 131/29(131/7),
obręb 0043: 211/5(211/1), 211/8(211/2), 211/9(211/2), 220/2(220), 245/2(245), 633/5(633/3), 636/2(636), 637/2(637), 640/2(640), 646/1, 658/10, 664/10(664/6), 664/12(664/7), 667/11(667/7), 678, 681, 705/2, 706, 707, 713, 716/1, 718, 721/3, 721/6, 721/7, 820, 821/2,
obręb 0044: 4/4, 4/5, 7/2, 8/4, 9/1, 9/3, 11/4, 11/6, 13/6, 125/2, 126/9, 127/2, 130/2, 165/1, 165/2, 166/5, 169/9(169/5), 169/10(169/5), 169/12(169/3), 170/3(170), 173/9, 173/10, 195/2, 196/2, 199/2, 199/5, 202/1, 206/12(206/2), 206/14(206/5),
obręb 0047: 292, 293, 294/1, 300, 301/1, 307, 308/1, 319/10(319/5), 331/4, 332/3, 334/6, 335, 336, 337/2, 338/2(338), 341/1, 341/3(341/2), 342/2,
obręb 0049: 98/1, 99/1, 100/2, 101/2, 109/16(109/14), 109/19(109/12), 110/3, 111/2, 116/5(116/2), 121/4(121/2), 126, 131, 144/4(144/1), 145/3, 145/6(145/2), 146/4(146/1), 146/6(146/2), 149/3(149), 159/2, 160/3, 223/2(223), 225/3(225), 228/2(228), 229/2(229), 231/1, 239, 240, 285, 288, 289, 290, 324, 327/2, 355/1, 355/3, 355/5, 355/32(355/22), 355/34(355/28), 407/6, 408/2(408), 412/5, 412/8(412/3), 420/7(420/3), 420/9(420/5), 421/8(421/1), 421/10(421/2), 461, 465, 468/7, 468/12, 468/14, 468/17, 468/22, 468/24(468/8), 469/12, 472/4(472/2), 473/4(473/2), 475/2, 475/5(475/3), 478,
obręb 0050: 19/18(19/16), 19/20(19/3), 19/22(19/15), 19/24(19/14), 30, 37/5(37/3), 69/2, 72/2(72), 90/2(90), 91/1, 92, 93/15, 94/2, 95/9, 95/59(95/51), 96/16(96/10), 255/3, 257/1, 258/5(258/3), 263/2(263), 265/2(265), 267/6(267/2), 277/6(277/2), 420/15, 480, 487/2, 495, 496,
obręb 0057: 186/1, 187/1, 187/6, 187/7, 187/16, 193/6, 193/11, 194/3, 195/16, 195/17, 215/4, 215/5.

4.    Numery działek przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania w związku z zajęciem terenów linii kolejowej na czas realizacji inwestycji:
obręb 0040: 57, 124, 125,
obręb 0043: 208, 209, 210, 813/2(813), 815/3(815/1), 832,
obręb 0044: 68/3, 69, 136, 206/8(206/1), 211/2(211), 219, 220,
obręb 0049: 125, 127, 128, 129, 130/2(130), 134, 135, 136, 137, 139, 140, 142, 144/2, 145/4, 319, 332, 333, 348/27, 350, 354.

5.    Numery działek przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania w związku z zajęciem terenu wód płynących na czas realizacji inwestycji
obręb 0044: 205,
obręb 0049: 133, 138, 147, 325, 326, 328, 329, 330,
obręb 0050: 1/1, 2/1, 8/2, 8/4, 19/7, 19/8, 19/9, 81, 87/1, 89/1,
obręb 0051: 1/5, 7/7, 7/12, 7/14, 9/19.

6.    Numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji, dla których inwestor przedłożył oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:
obręb 0043: 704,
obręb 0049: 109/10, 131, 317, 399/1, 456/1, 456/2, 463.

Jednocześnie informuję, że:
-    zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna,
-    z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B), pokój 113a na XI piętrze (tel. 52 349 74 03), w dniach pracy Urzędu, w godz. 10.00-15.00 oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń i na stronach BIP Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz Urzędu Miasta Torunia,
-    zgodnie z art. 49 k.p.a. niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia,
-    niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 k.p.a.


Znak sprawy: WIR.V.7820.52.2017.KS


Z up. WOJEWODY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Agnieszka Waszak
p.o. Kierownika
Oddziału Budownictwa Specjalnego
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa