Obwieszczenie z dnia 10 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 10 marca 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu z dnia 3 marca 2017 r., znak: ZDM-I-E.6730.3.9.2017;
- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 6/TZ/2017 z dnia 3 marca 2017 r., znak: ZKPPT.7637.60.2017;
- Prezydenta Grudziądza z dnia 6 marca 2017 r., znak: PP-II.6730.1.1.2017,

dla zadań:
•    „Przebudowa budynku nr 8 dla potrzeb OŻW w Bydgoszczy – Placówki Żandarmerii Wojskowej miejsce dyslokacji Grudziądz (zadanie 11698)”,
•   „Budowa wiaty samochodowej i modernizacji ogrodzenia dla potrzeb OŻW w Bydgoszczy – Placówki Żandarmerii Wojskowej miejsce dyslokacji Grudziądz (zadanie 11699)”.
•   „Budowa budynku garażowego dla potrzeb OŻW w Bydgoszczy – Placówki Żandarmerii Wojskowej miejsce dyslokacji Grudziądz (zadanie 11700)”, położonych  na nieruchomości oznaczonej  nr ew. 2/3 obręb 32,  miasto Grudziądz.


 


Znak sprawy: WIR.II.746.1.54.2016.AK

Podpisała:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
I Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa