Obwieszczenie z dnia 1 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 1  kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

  • Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 20 marca 2015  r., znak: WAB.I.670.1.77.2015.MO;
  • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 22/TZ/2015 z dnia 19 marca 2015 r., znak: ZKPPT.7637.94.2015;
  • Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2015 r., znak: ŚG-V.7434.3.2015;
  • Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 marca 2015 r., znak: ULC-LTL-2/530-0292/01/15.

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0001299_KUJ_B wraz z przyłączem energetycznym na dz. nr ew. 6/3, obręb Bydgoszcz 356 oraz dz. nr ew. 15, obręb 367, miasto Bydgoszcz, w ramach: „Budowy infrastruktury systemu GSM-R na liniach kolejowych zgodnych z harmonogramem NPW ERTMS FAZA I – PRACE PRZYGOTOWAWCZE POIiŚ 7.1-36.2”.

Znak sprawy: WIR.II.746.1.28.2014.AK

Podpisała:
Z up. Wojewody
Kujawsko–Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
I Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury i Rozwoju