Obwieszczenie z 8 stycznia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 8 stycznia 2018 r.

 Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 w związku z art. 13 ust. 1 i 4  ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 z późn. zm.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wydaniu w dniu 8 stycznia 2018 r. na rzecz
Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna
decyzji Nr 3/2018 o pozwoleniu na budowę

inwestycji strategicznej w zakresie sieci przesyłowej, obejmującej budowę napowietrznej elektroenergetycznej dwutorowej linii 400 kV relacji Grudziądz – Pelplin - Gdańsk Przyjaźń w zakresie budowy stanowisk słupowych nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; 45, 46, 47, 48, 49; 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 oraz rozwieszenia przewodów pomiędzy słupami nr 5 – 27; 45 – 49; 51 – 68,

realizowanej na działkach o nr ew.: 25/1, 27/5, 28, 29/5, 19, 35, 3013/4, 37, 3013/5, 42/1 obręb 0025 Węgrowo; 52/4, 52/54, 79/29, 78, 77/10, 76/1, 76/3, 70, 64/6, 64/5, 67, 66, 65 obręb 0026 Wielkie Lniska; 34, 36/2, 36/1, 45, 35, 58/4, 72/7, 73/3, 57, 79/6,  85, 86/2, 95/3, 180/75, 179/7, 178/2, 178/3 obręb 0003 Dusocin; 501, 3165, 3157/7,  3157/6, 465, 3157/5, 485, 3157/4, 483, 3156/1, 3155/4, 271/4, 3155/3, 3154/2, 231, 3154/1, 3153 obręb 0027 Wielki Wełcz, gm. Grudziądz;

85/8, 88 obręb 0009 Nicwałd; 3266/1, 3266/8, 74/3, 2/7, 2/6, 18/1, 17/2, 9/1, 19/1, 20, 22/1, 22/2, 27, 142/56, 187, 3272/6, 142/7, 143 obręb 0003 Dąbrówka Królewska, gm. Gruta;
3152, 3151, 3150, 3149, 3148, 3147 obręb 0011 Zarośle, gm. Rogóźno.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3 (budynek B), XIII piętro, pokój 133, w dniach pracy Urzędu, w godzinach 10:00 – 14:00. Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia o jej wydaniu. Skuteczne doręczenie decyzji następuje z dniem obwieszczenia w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.


z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Agnieszka Żurawlew
Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

WIR.I.7840.7.20.2017.AP