Obwieszczenie z 7 grudnia 2017 r.

Obwieszczenie

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2017 r.

Stosownie do postanowień art. 122 ust. 3 i 4 stawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2017r., poz. 2077) oraz na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy budżetowej na 2017 rok (Dz. U. 2017, poz. 2161)  Wojewoda Kujawsko-Pomorski podaje do publicznej wiadomości wykaz jednostek, dla których w części 85/04 wojewóztwo kuajwsko-pomorskie zaplanowano dotacje celowe wraz z kwotami tych dotacji, przyznanych poszczególnym jednostkom w 2017 roku.