Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE

Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r.

Stosownie do postanowień art. 122 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz na podstawie ustawy budżetowej na 2018 rok z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 291) Wojewoda Kujawsko - Pomorski podaje do publicznej wiadomości wykaz jednostek, dla których w części 85/04 województwo kujawsko - pomorskie zaplanowano dotacje celowe wraz z kwotami tych dotacji, przyznanych poszczególnym jednostkom w 2018 roku.