Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie zamiany gruntów Skarbu Państwa

Obwieszczenie WGN.6823.5.2017.MS.SP

Prezydenta Miasta Torunia z dnia 04.09.2017 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia na rzecz Gminy Miasta Toruń w drodze zmiany