obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia   24  sierpnia 2017 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j .Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1257)

zawiadamiam

o wydaniu decyzji nr 12/2017, znak WIR.V.7820.63.2016.JB, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz-granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 4 części: Cześć 3 – Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Białe Błota (bez węzła) do węzła Szubin (bez węzła) o długości około 9,7 km”, usytuowanej na działkach ewidencyjnych o numerach:
(w nawiasach – kolorem wytłuszczonym numery działek po podziale, przeznaczone pod inwestycję).