Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 8 marca 2017 w Solcu Kujawskim

Karty podstawowe

data rozpoczęcia zgromadzenia: 08.03.2017 r.
godzina rozpoczęcia: 18.00
miejsce rozpoczęcia: plac przed dworcem kolejowym w Solcu Kujawskim
przewidywany czas trwania zgromadzenia: 1 godzina
cel zgromadzenia: dołączenie do Międzynarodowego Strajku Kobiet ogłoszonego na dzień 8 marca 2017 r. w celu działań przeciw przemocy motywowanej płcią, przemocy ekonomicznej, ograniczania praw kobiet.